BEMÖTANDE OCH
HÖRSELNEDSÄTTNING

VAD KAN JAG GÖRA
FÖR ATT HÖRA BÄTTRE?

 • Skaffa hörhjälpmedel som motsvarar dina behov och använd dem
 • Berätta om hörselnedsättningen för din
  omgivning
 • Upprepa det sagda och fråga om du är osäker
 • Träna på läppavläsning, stödtecken eller teckenspråk
 • Tala själv tydligt – det smittar av sig till samtalspartnern
 • Håll kontakt med andra människor, isolera dig inte hemma
 • Ansök om skrivtolkning från Folkpensionsanstalten
 • Beställ och använd skrivtolk i sociala sammanhang
 • Gå med i en hörsel- förening för att dela erfarenheter med andra i samma situation
 • Skaffa kunskap om din hörselnedsättning
 • Välj en plats med bra belysning och god akustik. Stäng av bakgrundsljud om möjligt
 • Stå så att den du talar med kan se din mun och avläsa dina läpprörelser
 • Fånga uppmärksamheten genom ögonkontakt eller genom lätt beröring
 • Tala lugnt och tydligt, undvik att skrika
 • Upprepa meningen med andra ord vid behov
 • Kommunikator, samtalsförstärkare. Kan användas med hörlurar utan hörapparat
 • Konferenssystem för bättre hörbarhet på möten
 • Man kan ansöka om skrivtolkning från FPA. Det finns en skild broschyr för hur man ansöker om skrivtolkning