Välfärdsområden

Från och med 2023 delas Finland in i 21 välfärdsområden som ansvarar för social- och hälsovården samt räddningväsendet. Helsingfors stad har även i fortsättningen ansvar för att ordna social- och hälsovården och räddningsväsendet.

Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen kommer i fortsättningen att ansvara för vissa specialiserade sjukvårdstjänster i Nyland. Sjukvården på Åland ordnas av Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS).  

Sammanlagt 8 välfärdsområden är tvåspråkiga, inklusive Helsingfors stad, och har en skyldighet att erbjuda tjänster på båda nationalspråken. 

Fem samarbetsområden ansvarar för att trygga tjänsterna på den specialiserade nivån: Helsingfors universitetscentralsjukhus (HUCS), Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS), Oulun yliopistollinen sairaala (OYS), Tampereen yliopistollinen sairaala (TAYS) och Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS).

Källor: 

https://valtioneuvosto.fi/
https://soteuudistus.fi/sv/valfardsomraden 

Tvåspråkiga välfärdsområden

 

Bild över tvåspråkiga värlfärsområden.

Vi uppdaterar sidan kontinuerligt med information on hörselvården i de nya välfärdsområdena.

HUS-sammanslutningen
Helsingfors och Nyland

I fortsättningen ägs HUS av fyra välfärdsområden: Västra Nyland, Mellersta Nyland, Östra Nyland och Vanda-Kervo samt Helsingfors stad.

Helsingfors, Kirurgiska sjukhuset: Hörcentralen

Tidsbeställning
tfn 09 471 740 80
måndag-fredag 8–16

E-postadress för tidsbokning för vuxna: kuulokeskus@hus.fi
E-postadress för tidsbokning för barn: lastenkuulokeskus@hus.fi

Audionomer
Information uppdateras

Rehabiliteringshandledare
Information uppdateras


Hyvinge sjukhus: Öron-, näs- och halspolikliniken

Förfrågningar om tidsbokningar eller remisser
tfn 019 4587 4600
måndag–fredag: kl. 7.30-15.30

Audionomer
3 audionomer. Betjäning på finska, vid behov på engelska.

Hörapparater
BTE- och RIE-hörapparater, flera olika märken.

Rehabiliteringshandledare
Hyvinge sjukhus har inte egna rehabiliteringshandledare.

Hörhjälpmedel
Från Hyvinge sjukhus får man vid behov hörhjälpmedel, till exempel väckarklocka, kommunikator och hörhjälpmedel till TV:n.


Lojo sjukhus: Polikliniken för öron-, näs- och halssjukdomar

Remiss-, tidsbokningsärenden
tfn 019 380 2250
måndag–fredag kl. 7–12

Audionomer
1 audionom. Betjäning på finska, svenska och engelska.

Rehabiliteringshandledare
Lojo sjukhus har inte egna rehabiliteringshandledare. Kunderna får hörhjälpmedel antingen via rehabiliteringshandledarna på Ögon-öronsjukhuset i Helsingfors eller via köptjänster.


Raseborgs sjukhus: Öron-, näs- och halspolikliniken

Tidsbeställning
tfn 019 224 2923
måndag–torsdag kl. 9–11

Audionomer
2 audionomer. Betjäning på svenska, finska och engelska.

Hörapparater
Siemens, Widex, Phonak, Resound, Oticon

Rehabiliteringshandledare
Raseborg sjukhus har inte egna rehabiliteringshandledare, audionomen sköter de arbetsuppgifterna.

Hörhjälpmedel
Från Raseborg sjukhus får man en del av hörhjälpmedlen, till exempel tv-hjälpmedel, förstärkande hörlurar och väckarklocka. Handikappservicen kopplas in om det behövs till exempel brandvarnare eller dörrklocka.

Egentliga Finlands Välfärdsområde

Stamsjukhus, Åbo: Hörcentralen

Ändra och avboka tider
tfn 02 313 1526 (endast finska)
måndag–fredag kl. 7.30–10 och 13–14

Frågor och tidsbeställning relaterat till hörapparater och öroninsatser
tfn 02 313 0087

Audionomer
10 befattningar, 8.5 anställda för tillfället (03/2020).
Betjäning på finska, svenska, engelska, en person pratar norska.

Hörapparater
Phonak, Resound, Oticon

Rehabiliteringshandledarnas kontaktuppgifter:
Barn under skolåldern och barn i lågstadiet (1–4-klassen)
tfn 02 313 5007 och 050 562 9447

Ungdomar (barn som går 5-klass och äldre) och studerande
tfn 02 313 5005 och 050 562 9647

Hörselskadade och döva vuxna:
tfn 02 313 2535 och 040 739 0162

Hörselskadade och dövblinda vuxna:
02-313 1599 och 050 438 3629

Rehabiliteringshandledare
3 stycken

På synpolikliniken finns även en rehabiliteringshandledare som jobbar med personer med både syn- och hörselnedsättning.
Betjäning på finska, finskt teckenspråk och behjälpligt på svenska och engelska.

Hörhjälpmedel
Vibrerande väckarklocka, varseblivningssystem (ifall man har en grav hörselnedsättning får man varseblivningssystemet från kommunens handikapptjänster) och hörlurar eller induktionsslinga för att höra TV:n. Efter prövning kan man bli beviljad hörhjälpmedel till mobiltelefonen och FM-system.


Åbolands sjukhus, Åbo: Polikliniken för öron-, näs- och halssjukdomar

Audionomer
tfn 02 314 6203
Telefontid: Jämna veckor, måndag-torsdag kl. 12.30–13.00
Ojämna veckor måndag-tisdag kl. 12.30–13, och torsdag 12.30–13.00

Audionomer
För tillfället inga audionomer. En audionom på moderskapsledighet. Via telefonnumret ovan kopplas du till växeln.

Hörapparater: Phonak, Audmet och GN resound. Ifall patienten tidigare använt Widex, finns det möjlighet att fortsätta med dem.

Rehabiliteringshandledare
Åbolands sjukhus har inte egna rehabiliteringshandledare utan man samarbetar med rehabiliteringshandledarna på Stamsjukhuset i Åbo. Från Åbolands sjukhus får man kommunikatorer, andra hörhjälpmedel via rehabiliteringshandledarna på Stamsjukhuset.


Vakka-Suomi sjukhus, Nystad: Polikliniken för öron-, näs- och halssjukdomar

Audionom
tfn 02 314 1410, måndag–fredag kl. 8–9

Ändra och avboka tider:
02 314 1021 måndag-fredag 10–12

Audionomer
1 audionom
Betjäning på finska, svenska och engelska.

Hörapparater
Phonak, Resound, Oticon

Rehabiliteringshandledare
Vakka-Suomi sjukhus har inte egna rehabiliteringshandledare, man samarbetar med rehabiliteringshandledarna på Stamsjukhuset i Åbo. Från Vakka-Suomi sjukhus får man kommunikatorer, andra hörhjälpmedel via rehabiliteringshandledarna på Stamsjukhuset.


Salo sjukhus: Polikliniken för öron-, näs- och halssjukdomar

Tidsbeställning
tfn 02 314 4602, måndag–fredag kl. 8–9.30

Audionomer
tfn 02 314 4327, måndag–torsdag kl. 12.30–13.30

Audionomer
2 audionomer. Betjäning på finska, behjälpligt på svenska och engelska.

Hörapparater
Phonak, GNResound och Oticon.

Rehabiliteringshandledare
Salo sjukhus har inte egna rehabiliteringshandledare, man samarbetar med rehabiliteringshandledarna på Stamsjukhuset i Åbo.


Loimaa sjukhus: Kuuloasema

Audionom
tfn 02 314 3279, tisdag och fredag kl. 9–11

Öronskötare
tfn 02 314 3383, måndag, onsdag och torsdag kl. 9–12

Audionomer
Information uppdateras

Rehabiliteringshandledare
Information uppdateras

Österbottens välfärdsområde

Vasa centralsjukhus: Hörselstation

Hörselstation Vasa
tfn 06 213 1376,
Telefontid måndagar kl. 8–10, torsdagar 8–10.

Är du hörselskadad kan du använda dig av en textmeddelande tjänst för hörselskadade. Du kan uträtta dina ärenden på hälsostationer genom att skicka textmeddelande till telefonnumret 040 4888985 vardagar klockan 8 – 16. Ditt meddelande besvaras så fort som möjligt.

Audionomer
1 färdig audionom, 2 som för tillfället (05/2020) studerar till audionomer. Betjäning på finska och svenska.

Hörapparater
Phonak, Resound, Oticon

Rehabiliteringshandledarnas kontaktuppgifter
Barn med hörselnedsättning
tfn 040 578 2848

Vuxna med hörselnedsättning
tfn 040 728 8046

Rehabiliteringshandledare: 2 stycken
Betjäning på svenska (Kati Norrgrann) och finska.

Hörhjälpmedel
Hörapparater, kommunikatorer, vibrerande väckarklockor samt TV-hjälpmedel. Varseblivningssystem och t-slingor ansöker rehabiliteringshandledaren om från klientens hemkommun. Mera avancerade grupphörhjälpmedel ansöker rehabiliteringshandledaren om via FPA.

Hörselstation Jakobstad
Tel. 040-540 5963
Telefontid måndagar 8–10, torsdagar 14–15.

Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite

Mellersta Österbottens centralsjukhus

Hörselstationen
tfn 06 826 4280 och 040 653 4194, måndag–fredag kl. 9–11 och 12.30–13.30

Audionomer
6 audionomer. Betjäning på finska, svenska och engelska.

Hörapparater
Phonak, och Widex, allt-i-örat-hörapparater och bakom-örat-hörapparater.

Hörhjälpmedel från Hörselstationen
Personer i arbetslivet får via FPA Phonak Roger tilläggsmikrofoner. Pensionärer får TV- och telefonhjälpmedel, enligt kriterier.

Rehabiliteringshandledarnas kontaktuppgifter
Vuxna syn- och hörselskadade
tfn 040 653 4312

Barn och ungdomar med hörselnedsättning eller språksvårigheter
tfn 044 723 2347

Rehabiliteringshandledare
1 rehabiliteringshandledare för vuxna.
Betjäning på finska och svenska.
Två rehabiliteringshandledare för barn, en som betjänar på finska och en som betjänar på svenska.

Hörhjälpmedel
Rehabiliteringshandledaren ger ut hjälpmedel åt de i arbetslivet, FM system samt digitala hjälpmedel.
Använder mest Phonaks digisystem.