Välfärdsområden

Ansvaret för att ordna social- och hälsovården och räddningsväsendet överfördes januari 2023 från kommunerna till välfärdsområdena. Kommunerna behåller sitt ansvar för att främja invånarnas hälsa och välfärd.

Finland delas in i 21 olika välfärdsområden. Välfärdsområdena sammanbinder flera kommuner och har huvudansvaret för att ordna tjänster som rör vård, omsorg, socialtjänst och räddningstjänst samt funktionshinderservice. Av de 21 välfärdsområden är åtta tvåspråkiga, inklusive Helsingfors stad. Dessa tvåspråkiga områden har en skyldighet att erbjuda tjänster på båda nationalspråken.

Helsingfors ansvarar för sin egen social- och hälsovård samt räddningsverksamhet. Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen kommer i fortsättningen att ansvara för vissa specialiserade sjukvårdstjänster i Nyland.

Sjukvården på Åland ordnas av Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS).

För att trygga tjänsterna på den specialiserade nivån bildas fem samarbetsområden och landskapen samarbetar sinsemellan. Områdena baserar sig på de befintliga specialupptagningsområdena.

Helsingfors universitetscentralsjukhus (HUCS), Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS), Oulun yliopistollinen sairaala (OYS), Tampereen yliopistollinen sairaala (TAYS) och Åbo åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS) är centrum för Finlands fem specialupptagningsområden.

Tjänster som kräver särskild expertis, eller är för dyra att upprätthålla i alla regioner, ska centraliseras. Experttjänsterna koordineras av Egentliga Finlands välfärdsområde.

Källor:
https://valtioneuvosto.fi/
https://soteuudistus.fi/sv/valfardsomraden

Tvåspråkiga välfärdsområden

 

Bild över tvåspråkiga värlfärsområden.

Vi uppdaterar sidan som bäst med information on hörselvården i de nya välfärdsområdena (januari 2023)

Helsingfors och Nyland

Helsingfors, Kirurgiska sjukhuset: Hörcentralen

Hörcentralen vuxna: Tidsbeställning

tfn 09 471 75030
måndag-fredag 9–11.30

E-postadress för meddelanden av hörselskadade: kuulokeskus@hus.fi

Hörcentralen barn: Tidsbeställning

tfn 09 471 76060
måndag-fredag 9–11.30

E-postadress: lastenkuulokeskus@hus.fi

Audionomer
Information uppdateras

Rehabiliteringshandledare
Information uppdateras


Hyvinge sjukhus: Öron-, näs- och halspolikliniken

Förfrågningar om remisser och tidsbeställning
tfn 019 4587 2726
måndag–onsdag och fredag kl. 8–9

Audionomer tidsbeställning:
tfn 019 4587 2725 och 019 4587 2781
kl. 12.30–13.00

Audionomer
3 audionomer. Betjäning på finska, vid behov på engelska.

Hörapparater
BTE- och RIE-hörapparater, flera olika märken.

Rehabiliteringshandledare
Hyvinge sjukhus har inte egna rehabiliteringshandledare.

Hörhjälpmedel
Från Hyvinge sjukhus får man vid behov hörhjälpmedel, till exempel väckarklocka, kommunikator och hörhjälpmedel till TV:n.


Lojo sjukhus: Polikliniken för öron-, näs- och halssjukdomar

Remiss-, tidsbeställning- och operationsköärenden i Lojo sjukhus
tfn 019 380 1271
måndag–torsdag kl. 10–11

Audionomer

1 audionom. Betjäning på finska, svenska och engelska.

Rehabiliteringshandledare
Lojo sjukhus har inte egna rehabiliteringshandledare. Kunderna får hörhjälpmedel antingen via rehabiliteringshandledarna på Ögon-öronsjukhuset i Helsingfors eller via köptjänster.


Raseborgs sjukhus: Öron-, näs- och halspolikliniken

Öron-, näs- och halspolikliniken
tfn 019 224 2840
tisdag–fredag kl. 9–14

Audionom
tfn 019 224 2844, måndag–torsdag kl. 8–9

Audionomer
1 audionom. Betjäning på svenska, finska och engelska.

Hörapparater
Siemens, Widex, Phonak, Resound, Oticon, Hansaton

Rehabiliteringshandledare
Raseborg sjukhus har inte egna rehabiliteringshandledare, audionomen sköter de arbetsuppgifterna. Av socialarbetaren på sjukhuset får man hjälp för att fylla i blanketter.

Hörhjälpmedel
Från Raseborg sjukhus får man en del av hörhjälpmedlen, till exempel tv-hjälpmedel, förstärkande hörlurar och väckarklocka. Handikappservicen kopplas in om det behövs till exempel brandvarnare eller dörrklocka.

Egentliga Finlands Välfärdsområde

Stamsjukhus, Åbo: Hörcentralen

Tidsbeställning
tfn 02 313 1526
måndag–fredag kl. 7.30–10 och 13–14

Tidsbeställning vid problem med hjälpmedel
måndag–torsdag kl. 13.30–15

Hörapparater
tfn 02 313 0087

Öroninsatser
tfn 02 313 2531

Audionomer
10 befattningar, 8.5 anställda för tillfället (03/2020).
Betjäning på finska, svenska, engelska, en pratar norska.

Hörapparater
Phonak, Resound, Oticon

Rehabiliteringshandledarnas kontaktuppgifter:

Barn under skolåldern och barn i lågstadiet (1–4-klassen)
tfn 02 313 5007 och 050 562 9447

Ungdomar (barn som går på 5-klass och äldre) och studerande
tfn 02 313 5005 och 050 562 9647

Vuxna som har hörselnedsättning
tfn 02 313 2535 och 040 739 0162

Rehabiliteringshandledare
3 stycken

På synpolikliniken finns även en rehabiliteringshandledare som jobbar med personer med både syn- och hörselnedsättning.
Betjäning på finska, finskt teckenspråk och behjälpligt på svenska och engelska.

Hörhjälpmedel
Vibrerande väckarklocka, varseblivningssystem (ifall man har en grav hörselnedsättning får man varseblivningssystemet från kommunens handikapptjänster) och hörlurar eller induktionsslinga för att höra TV:n. Efter prövning kan man bli beviljad hörhjälpmedel till mobiltelefonen och FM-system.


Åbolands sjukhus, Åbo: Polikliniken för öron-, näs- och halssjukdomar

Audionomer
tfn 02 314 6203, måndag–fredag kl. 12.30–13.00

Audionomer
2 audionomer. Betjäning på svenska och finska.

Hörapparater: Phonak, Audmet och GN resound. Ifall patienten tidigare använt Widex, finns det möjlighet att fortsätta med dem.

Rehabiliteringshandledare
Åbolands sjukhus har inte egna rehabiliteringshandledare, man samarbetar med rehabiliteringshandledarna på Stamsjukhuset i Åbo. Från Åbolands sjukhus får man kommunikatorer, andra hörhjälpmedel via rehabiliteringshandledarna på Stamsjukhuset.


Vakka-Suomi sjukhus, Nystad: Polikliniken för öron-, näs- och halssjukdomar

Audionom
tfn 02 314 1410, måndag–fredag kl. 8–9

Audionomer
1 audionom
Betjäning på finska, svenska och engelska.

Hörapparater
Phonak, Resound, Oticon

Rehabiliteringshandledare
Vakka-Suomi sjukhus har inte egna rehabiliteringshandledare, man samarbetar med rehabiliteringshandledarna på Stamsjukhuset i Åbo. Från Vakka-Suomi sjukhus får man kommunikatorer, andra hörhjälpmedel via rehabiliteringshandledarna på Stamsjukhuset.


Salo sjukhus: Polikliniken för öron-, näs- och halssjukdomar

Tidsbeställning
tfn 02 314 4602, måndag–fredag kl. 8–9.30

Audionomer
tfn 02 314 4327, måndag–torsdag kl. 12.30–13.30

Audionomer
2 audionomer. Betjäning på finska, behjälpligt på svenska och engelska.

Hörapparater
Phonak, GNResound och Oticon.

Rehabiliteringshandledare
Salo sjukhus har inte egna rehabiliteringshandledare, man samarbetar med rehabiliteringshandledarna på Stamsjukhuset i Åbo.


Loimaa sjukhus: Kuuloasema

Audionomen
Sari Karvinen, tfn 02 314 3216, tisdag och fredag kl. 9–11

Öronskötare
tfn 02 314 3383, måndag, onsdag och torsdag kl. 9–12

Audionomer
Information uppdateras

Rehabiliteringshandledare
Information uppdateras

Vasa sjukvårdsdistrikt

Vasa centralsjukhus: Hörselstation

Hörselstationen
tfn 06 213 1376, måndag kl. 8–10

Audionomer
1 färdig audionom, 2 som för tillfället (05/2020) studerar till audionomer. Betjäning på finska och svenska.

Hörapparater
Phonak, Resound, Oticon

Rehabiliteringshandledarnas kontaktuppgifter:

Barn med hörselnedsättning
tfn 040 578 2848

Vuxna med hörselnedsättning

tfn 040 728 8046 mån-tors

Rehabiliteringshandledare: 2 stycken
Betjäning på svenska (Kati Norrgrann) och finska.

Hörhjälpmedel
Hörapparater, kommunikatorer, vibrerande väckarklockor samt TV-hjälpmedel. Varseblivningssystem och t-slingor ansöker rehabiliteringshandledaren om från klientens hemkommun. Mera avancerade grupphörhjälpmedel ansöker rehabiliteringshandledaren om via FPA.

Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt

Mellersta Österbottens centralsjukhus

Hörselstationen
tfn 06 826 4280 och 040 653 4194, måndag–fredag kl. 9–11 och 12.30–13.30

Audionomer
5 audionomer. Betjäning på finska, svenska och engelska.

Hörapparater
För tillfället Phonak, Resound och Hansaton.

Hörhjälpmedel från Hörselstationen
Åt pensionärer finns möjlighet att beställa TV-hjälpmedel samt kommunikatorer. De mest använda modellerna är Crescendo kommunikator och Sennheiser TV-hjälpmedel.

Rehabiliteringshandledarnas kontaktuppgifter

Vuxna syn- och hörselskadade
tfn 040 653 4312

Barn och ungdomar med hörselnedsättning eller språksvårigheter
tfn 044 723 2347

Rehabiliteringshandledare
1 rehabiliteringshandledare för vuxna.
Betjäning på finska och svenska.
Två rehabiliteringshandledare för barn, en som betjänar på finska och en som betjänar på svenska.

Hörhjälpmedel
Rehabiliteringshandledaren ger ut hjälpmedel åt de i arbetslivet, FM system samt digitala hjälpmedel.
Använder mest Phonaks digisystem.