STÖD OSS

En gåva till svenskspråkig hörselverksamhet

Svenska hörselförbundet arbetar för att trygga svenskspråkiga hörselskadades rättigheter i Finland. Bidrag och medlemsavgifter gör vår verksamhet möjlig. Förbundet fungerar som en förbindelselänk mellan lokala svenskspråkiga hörselföreningar runtom i Finland. Genom påverkansarbete och informationsspridning bidrar vi till att öka kunskapen om hörsel samt trygga tillgången till svenskspråkig hörselvård och service. 

Förbundet tar tacksamt emot frivilliga donationer. Genom en testamentsgåva hjälper du oss att fortsätta arbeta för ett bättre samhälle för hörselskadade med svenska som modersmål. Ett stöd till förbundet stödjer även våra medlemsföreningar. Med ditt bidrag kan du göra en skillnad i svenskspråkiga hörselskadades vardag. En god hörsel är en del av ett gott liv – hjälp oss att fortsätta höras.

Genom en testamentsgåva hjälper du oss att fortsätta arbeta för ett bättre samhälle för hörselskadade med svenska som modersmål.

Donationer till välgörenhet, även testamentdonationer är i regel skattefria, vilket innebär att ideella organisationer inte betalar arvsskatt på dem.

Vill du veta mer om testamentdonationer till Svenska hörselförbundet kan du kontakta verksamhetsledare Nora Strömman.