Siw vill hjälpa andra till bättre hörsel – “Kunskap är en bristvara på området”

Siw Östman har arbetat med att synliggöra hörselfrågor i över tio år. Hon sprider aktivt kunskap och information på hörselområdet både som ordförande för föreningen HiA – hörselskadade i arbetslivet och som evenemangskoordinator på Svenska hörselförbundet rf. “Jag har varit…

Individen i fokus när välfärdsområdena tar form

Från och med januari 2023 flyttas ansvaret för vård, omsorg, socialtjänst och räddningstjänst över till välfärdsområdena från kommunerna. I januari 2022 kunde alla förutom helsingforsare gå till valurnorna för att välja fullmäktige till 21 nya välfärdsområden. Mandatperioden för de invalda…

Framtidens hörselrehabilitering ska präglas av livslångt och mångprofessionellt stöd  

Hörselrehabiliteringen är idag splittrad mellan olika aktörer. Man kan söka rehabilitering via FPA, pensionsförsäkringsbolag, organisationer och privata företag. Det splittrade fältet gör att användare inte har tillräcklig information och kunskap om de rehabiliteringstjänster som finns eller blir utan rehabilitering som…