På bilden syns en hand som håller i enen digital surfplatta. Vid sidan om surfplattan finns en kopp med kaffe.

Ökad tillgänglighet inom transport- och kommunikationstjänster

Kommunikationsministeriet har genomfört ett åtgärdsprogram för att utöka tillgänglighet och användbarhet inom transport- och kommunikationstjänster. Slutrapporten för åtgärdsprogrammet, ”Digitala transport- och kommunikationstjänster görs tillgängliga”, publicerades i mars 2022. I fortsättningen ska man utöver digitala tjänster även förbättra tillgängligheten hos fysiska…
I förgrunden finns en hand som håller i en fjärrkontroll. I bakgrunden finns en påslagen TV.

Traficom ger Nelonen anmärkning för bristfällig textning

TV-kanalen Nelonen har fått en anmärkning av Traficom för bristfällig textning. Kanalen har enligt Traficom brutit mot kvalitetsskyldigheten för textningstjänsten. Textningen av finsk– och svenskspråkiga program är viktig för att personer med hörselskada ska kunna följa program. Traficoms uppgift är…