På bilden syns delar av en bärbar dator som är påslagen. Två händer skriver på tangenterna. Datorn ligger på ett träbord.

Skärpta tillgänglighetskrav på digitala tjänster

Nya tillgänglighetsdirektiv från EU ska öka den digitala delaktigheten. Syftet med kraven för produkter och tjänster är att främja likvärdiga möjligheter speciellt för personer med funktionsnedsättning i samhället. Tillgängliga produkter och elektroniska tjänster är även till nytta för andra, till…
En laptop står på ett skrivbord. På vänster sida finns en kaffekopp och på högra sidan står tre böcker. På bordet ligger ett par glasögon. I laptopens skärm syns Svenska hörselförbundets logo. Logon ser ut som två öron som formar ett hjärta.

Zoom-föreläsning: ”Ljud som berör hörseln” 8.2.2023

Den 8 februari 2023 kl.18-19 ordnar Svenska hörselförbundet en föreläsning om örat, bullerskador och hur olika ljud påverkar hörseln. Föreläsningen hålls på Zoom av Kalle Teir och skrivtolkas. Anmäl dig senast 3.2.2023 via denna länk: tinyurl.com/ljudforelasning Förhandsanmälan behövs för att få Zoom-länken…
På bilden syns en ordförandeklubba som ligger ovanpå två böcker. Bakgrunden är varm och ljus. Bilden illustrerar lagstiftning.

Nytt hopp för funktionshinderservicelagen

Regeringspartierna är eniga om att försöka få en ny funktionshinderservicelag till stånd under denna regeringsperiod. Uppdatering 25.1.2023: Social- och hälsovårdsutskottet fick den 25.1 klart sitt utkast till betänkande över förslaget till ny funktionshinderservicelag. Bland annat slopas nu åldersgränsen på 65…

Kursverksamhet 2023

Svenska hörselförbundet arrangerar årligen gruppverksamhet för svenskspråkiga hörselskadade personer. Bekanta dig med kursutbudet för våren 2023 här: horsel.fi/kurser Man behöver inte vara medlem i någon lokalförening för att delta i kurserna.   Sakkunnig kurspersonal undervisar, föreläser och berättar om hörselskador…

Anmäl dig till hörselrådgivarutbildning block 3 senast 13.1

Den 28-29.1.2023 ordnas block 3 av förbundets hörselrådgivarutbildning på Scandic Waskia i Vasa. Utbildningen är både för blivande hörselrådgivare och de som tidigare gått utbildningen och vill uppdatera sina kunskaper. Anmäl dig senast 13.1.2023! Här hittar du programmet för utbildningsdagarna…

Nyhet: Arbetsgrupp vid miljöministeriet ska granska den byggda miljöns tillgänglighet

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förutsätter att alla aspekter av tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning beaktas. För den byggda miljöns del innebär detta utöver tillgänglighet för personer med rörelsehinder också att tillgängligheten i fråga om syn- och…