MEDLEMSTIDSKRIFTEN VI HÖRS

Svenska hörselförbundet rf ger ut medlemstidskriften Vi hörs.
Tidskriften utkommer med fyra temanummer per år.

Vi hörs är den enda svenskspråkiga tidskriften i Finland som innehåller information om hörselfrågor.

Medlemmar i förbundets medlemsföreningar får Vi hörs som en medlemsförmån. Även personer som inte är medlemmar kan att prenumerera på tidskriften.

Nummer 4/2022 av Vi hörs utkommer i december.

AKTUELLA ARTIKLAR

Tinnitus slutar ju inte för att jag blir arg

Nicklas Hägen har levt med tinnitus i över 15 år. Detta är något han delar med minst en tiondedel av…
Anna Säll.

Tinnitus – som en vrålande flygplansmotor

En vårdag konstaterade Anna Säll att hon inte hörde just någonting alls på sitt högra öra och att hon hade…

SKICKA EN HÄLSNING

annonsering

Vill du skicka en hälsning i Vi hörs?

KONTAKTUPPGIFTER

Tina Kärkinen
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors
tfn: 050 462 00 56 eller 050 476 2475
e-post: tina.karkinen@horsel.fi eller kansli@horsel.fi

Prenumerationspris: 25 euro per år (2022). Lösnummer: 7 euro
Ansvarig redaktör: Ilona Salonen
Redaktör: Tina Kärkinen
Upplaga: 3 100 ex.
ISSN 0787-9520
Tryck: Print Mill Ab

MEDLEMMAR I FÖRBUNDETS LOKALFÖRENINGAR FÅR VI HÖRS SOM EN MEDLEMSFÖRMÅN.

Det är också möjligt att prenumerera på tidskriften.
Prenumerationspris: 25 euro per år (2022)
Lösnummer: 7 euro

VI HÖRS FINNS OCKSÅ SOM TALTIDNING

En prenumeration av Vi hörs som taltidning kostar 5 euro/år och kan beställas via Svenska hörselförbundet rf (050 476 2475 eller e-post kansli@horsel.fi).

VI HÖRS UTKOMMER MED FYRA NUMMER ÅR 2022

TEMA UTKOMMER DEADLINE
Tinnitus - en värld av oönskat ljud (nr 1)

Hörsel i arbetslivet (nr 2)

Vård, omsorg och hörhjälpmedel (nr 3)

Buller och hörsel (nr 4)

mars

juni

september

december

04.02.2022

29.04.2022

08.08.2022

31.10.2022

 

PRENUMERATION AV TIDSKRIFTEN

Tidskrift
Prenumeration *
Samtycke *
Jag accepterar att uppgifterna jag skickar sparas och behandlas av Svenska hörselförbundet för att genomföra beställningen. Uppgifterna delas inte med tredje part.
reCAPTCHA