MEDIAKORT

UTGIVARE

Svenska hörselförbundet rf
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors

Ansvarig redaktör:
Ilona Salonen

Redaktörer:
Tina Kärkinen

Försäljning av annonsutrymme:
Telefon: tfn 050 476 2475
e-post: kansli@horsel.fi

Upplaga:
3100

Tidskriftens format:
B5, 176mm x 250mm
tryckta 156 x 220

Tryckmetod:
Offset, i fyrfärgstryck

Tryckeri:
Print Mill Ab

TEMA

Mars: Tinnitus - en värld av oönskat ljud

(Deadline: 04.02.2022)

Juni: Hörsel i arbetslivet

(Deadline: 29.04.2022)

September: Vård, omsorg och hörhjälpmedel

(Deadline: 08.08.2022)

December: Buller och hörsel

(Deadline: 31.10.2022)

Annonspriser:
1/1 sida 400 euro
1/2 sida 200 euro
1/4 sida 100 euro
1/8 sida 50 euro

Utkommer:
med fyra nummer år 2022

Vi hörs kommer att finnas med på bokmässan 2022!

ANNONSPRISER

1/1 sida

A. (bredd 156 x höjd 220mm)
1/1 återkommande annonser (minst 2 ggr) - 15 % per annons
Inne i tidskrifen: 400,00
Pärmens baksida: 450,00


½ sida

B. (bredd 156 x höjd 110mm)
1/2 återkommande annonser (minst 2 ggr) - 10 % per annons
Inne i tidskrifen: 200,00
Pärmens baksida: 300,00

1/4 sida

C. (bredd 78 x höjd 110 mm)
D. (bredd 156 x höjd 55 mm)
1/4 återkommande annonser (minst 2 ggr) - 7 % per annons
Inne i tidskrifen: 100,00


1/8 sida

E. (bredd 78 x höjd 55mm)
F. (bredd 156 x höjd 27,5 mm)
1/8 återkommande annonser (minst 2 ggr) - 5 % per annons
Inne i tidskrifen: 50,00

Utöver dessa procenter beviljas Svenska hörselförbundet rf:s medlemmar 20 % rabatt, oberoende av annonsstorlek.

Beställningsformulär?