EVENEMANG

FÖR ARRANGÖRER

Skall du ordna ett evenemang?

Vårt mål är ett samhälle där alla kan vara delaktiga och där vi alla är likvärdiga.

När ett evenemang för allmänheten ordnas är det viktigt att komma ihåg att 15% av befolkningen har en hörselskada av något slag. Flera har en diagnostiserad hörselskada, allt från en lindrig till en grav hörselskada, men de allra flesta är odiagnostiserade.

För att underlätta hörandet är det bra att gå igenom följande punkter.

1. Tänk på belysningen

Belysningen underlättar avläsning av föreläsarens läppar. Mörker längst fram i rummet underlättar skärmavläsning, men försvårar hörandet. De flesta av oss läser på läpparna utan att tänka på det. Det är alltid lättare att höra, då vi ser den som talar.

2. Tänk på ekot

Efterklangen av ljudet har betydelse. Välj gärna ett utrymme med en god ljudmiljö.

3. Skriftligt material

När materialet finns tillgängligt i skriftligt format är det betydligt lättare att följa med.

4. Mikrofon

Många föreläsare anser sig ha en så bärande röst att de inte behöver mikrofon, men det är bra att spara på rösten och använda mikrofon. Det är ofta behagligast för alla parter.

5. T-slinga

Kontrollera alltid innan evenemanget börjar att T-slingan i salen är påkopplad. Därtill måste man testa att slingan fungerar. Om det finns en T-slinga i salen, är salen ofta utrustad med en T-symbol vid ingången.

6. Skrivtolk

Anlita en skrivtolk för evenemanget så att alla kan följa med vad som sägs. En skrivtolk kan beställas via tolkfirmor (till exempel Evantia, Osuuskunta Via, Mokoma). Skrivtolken skriver allt som föreläsaren och åhörarna säger och texten visas på en vit duk/skärm.