Syn- och hörselseminarium

Datum

okt 24 2023

Tid

All Day

Syn- och hörselseminarium

Syn- och hörselseminarium 24.10.2023 i Vasa Inom TRIO- samarbetet, som består av vårt förbund, Svenska pensionärsförbundet och Förbundet Finlands Svenska Synskadade, planerar vi ett gemensamt syn- och hörselseminarium som ska hållas 24.10 på Evangeliska folkhögskolan i Vasa. Spara datumet, mera info på kommande.

0 comments on “Syn- och hörselseminarium