Introduction

Syn-och hörselseminarium

Datum

okt 03 2022

Tid

12:00 - 15:00

Syn-och hörselseminarium

Välkommen på seminarium med högaktuella föreläsningar angående syn, hörsel och välmående. Kaffeservering och möjlighet att bekanta dig med hjälpmedel, delta i tävlingar och bekanta dig med föreningarnas verksamhet.

Adress: Georgsgatan 18, Helsingfors.

Program

12-12.10 Välkommen

12.10-12.50 Äta gott för att må bra och främja synen
Sophia Le Roux, Folkhälsans Förbund

12.50-13.30 Vikten av att höra bra
Dick Lundmark, Kuulotekniikka

13.30-14.15 Kaffe och möjlighet att få material och testa hjälpmedel

14.15-14.55 Det aktiva livets betydelse för hälsan
Pehr Löv, med. lic.

15.00 Slut

Förhandsanmälan senast 26.9 till respektive förening:

  • Svenska hörselförbundet, siw.ostman@horsel.fi
  • Svenska pensionärsförbundet, berit.dahlin@spfpension.fi
  • Svenska Synskadade i mellersta Nyland, kansliet@ssmn.fi eller per tfn 0400 269 553 (mån-ons kl. 10-13)

Arrangörerna förbehåller sig rätten till ändringar i programmet.
Arrangörer: Svenska hörselförbundet, Svenska pensionärsförbundet och Förbundet Finlands Svenska Synskadade.

0 comments on “Syn-och hörselseminarium