FÖR ÄLDREVÅRDEN

mark-harpur-3135-unsplash (1)

Föreläsningsserie för äldrevården: "Vad behöver jag höra?"

Föreläsningarna tar upp sambandet mellan minnesproblem och försämrad hörsel samt vikten av att kunna lyssna och höra även som äldre.

Forskning visar på att en god hörsel har stor betydelse för bibehållandet av långtidsminnet, därför är det av stor vikt att vi använder hörhjälpmedel vid försämrad hörsel och att vi aktiverar minnet dagligen.

Under föreläsningen berättar vi om hörseln, hörhjälpmedel och hur man kan ta hand om sin hörsel och förebygga riskerna för försämrat minne. Samtidigt uppmuntrar vi åhörarna till aktivt lyssnande genom högläsning av intressanta och aktuella finlandssvenska skönlitterära verk. Högläsning är enligt forskning en kraftig process som aktiverar flera delar i hjärnan och hjälper oss att leva oss in i texter. Genom att lyssna till högläsning aktiverar vi hörseln, ordminnet och fantasin samt använder oss av vårt långtidsminne.

Föreläsningarna tolkas till skrift av en skrivtolk, för att underlätta hörförståelsen, säkerställa att informationen når deltagarna och för att introducera skrivtolkningen som ett hjälpmedel.

Föreläsningarna startar inom kort. Preliminära intresseanmälningar tas emot nedan: