VALTESER INFÖR RIKSDAGSVALET 2023

TRYGGA HÖRSELVÅRD PÅ SVENSKA

Vi vill att svenskspråkig hörselvård tryggas. Vi kräver en svenskspråkig audionomutbildning i Finland. Med fler audionomer kan vi minska vårdköer och trygga hörselvård för alla.

Vi vill att tillräckliga resurser kanaliseras för att trygga hörselvården i de nya tvåspråkiga välfärdsområdena.

Vi vill se ett uttalat ansvar för svenskspråkig service för personer med hörselskada inom social- och hälsovården. Vi vill se hörselvård i ett tidigt skede för att förebygga följdsjukdomar. Obehandlad hörselnedsättning ökar risken för demens och social isolering.

GÖR INFORMATION TILLGÄNGLIG FÖR ALLA

Vi vill att svenskspråkigas rätt till skriftlig information på eget modersmål uppfylls.

Vi vill se offentliga lokaler med god ljudmiljö och fungerande hörselteknik, såsom t-slinga samt skrivtolkning vid behov. Tillgänglig information är avgörande för hörselskadades möjligheter att delta i den demokratiska processen.

Vi kräver att digitalt innehåll textas och tillgängliga digitala tjänster. Vi vill se satsningar på automatisk textning på finlandssvenska för att underlätta textning av videomaterial för både offentliga och privata aktörer.

SKYDDA HÖRSELN GENOM HELA LIVET

Vi vill se mer åtgärder för att minska bullerexponering för att förebygga hörselskador.

Vi vill se god ljudmiljö och ökad hörbarhet på arbetsplatser och i undervisningsmiljöer. God ljudmiljö, fungerande hörselteknik och tillräckligt stöd håller hörselskadade längre i arbetslivet.