Handlingsprogrammet

Handlingsprogrammet 2017-2019

Handlingsprogrammet visar vilka frågor Svenska hörselförbundet rf kommer att lägga särskild tonvikt vid under åren 2017–2019. Programmet är verksamhetens riktlinjer och ett verktyg för alla nivåer inom organisationen i vår gemensamma strävan efter delaktighet och jämlikhet för alla finlandssvenska hörselskadade.

År 2017-2019 ligger tyngdpunkten i vårt arbete på frivilligarbete, synlighet och påverkansarbete.

Hörsel möte