FÖRELÄSARE

Nedan finner du personer som anmält intresse att föreläsa om hörselrelaterade frågor.

Föreläsarnas bokning sker inte via Svenska hörselförbundet utan föreläsarna kan kontaktas direkt nedan:

Cederberg Gunnel

Att vara hörselskadad
Hörhjälpmedel
Kokleaimplantat

Hagström Kristoffer

Varierande psykologiska teman, sjukdom & funktionsnedsättning, gränssättning, anpassning, sorgeprocess, närståendes roll, prestationsidentitet, mm.

Harf Harriet

Första hjälpen på svenska i hela landet.
Hörselrådgivning inom föreningsområdet.

Mattjus Camilla

Hörselskador, bemötande av personer hörselnedsättning, hur man kommunicerar med personer med hörselnedsättning.
Hur det är att vara ung med hörselnedsättning.

Mellberg Bo

Hörselns och arbetslivets psykologi, tinnitus, kommunikation, konflikthantering, personlig utveckling/psykoterapi

Wikström Johan

Föreläser allmänt om hörselnedsättning.
Information om hörsel och bemötande av en hörselskadad person.
Föreläsningarna görs både på svenska och finska.