Välkommen till Svenska hörselförbundet i Finland

AKTUELLT

Framsidan av Vi hörs nr 2/2022

Nytt nummer av Vi hörs ute

07 juni 2022
Nu har årets andra nummer av förbundets tidskrift Vi hörs utkommit! Detta nummer har temat hörsel i arbetslivet och vi…

Nya hörselrådgivare utbildas i höst

01 juni 2022
Svenska hörselförbundets nya hörselrådgivarutbildning startar den 10 september 2022. Utbildningen flyttades fram på grund av coronapandemin. Om du redan anmält…

Buller och Bång-projektet kör igång

24 maj 2022
I höst är det dags för vårt projekt Buller och Bång att köra igång igen! Buller och Bång är Svenska…

ARTIKLAR FRÅN TIDSKRIFTEN VI HÖRS

Siw vill hjälpa andra till bättre hörsel – “Kunskap är en bristvara på området”

15 september 2022
Siw Östman har arbetat med att synliggöra hörselfrågor i över tio år. Hon sprider aktivt kunskap och information på hörselområdet…

Kolumn: Tillit och omdöme i vårdprocessen

15 september 2022
Den politiska striden kring social- och hälsovårdsreformen gällde till stor del vad som är att betrakta som viktigast för att…

Individen i fokus när välfärdsområdena tar form

15 september 2022
Från och med januari 2023 flyttas ansvaret för vård, omsorg, socialtjänst och räddningstjänst över till välfärdsområdena från kommunerna. I januari…

KOMMANDE EVENEMANG

FRÅGEHÖRNAN

fragor-2

UNGDOMSSIDAN

Svenska hörselförbundet presenterar

Programmet för ungdomar

Vi arbetar för att skapa ett bättre samhälle för hörselskadade med svenska som modersmål. Målgruppen är personer med nedsatt hörsel, tinnitus, Ménières sjukdom, ljudöverkänslighet samt vuxendöva. Vi arbetar också för att stötta föräldrar och andra anhöriga.

unga