Välkommen till Svenska hörselförbundet!

Aktuellt

skrivtolk

Distanstolkning

Vid behov av skrivtolkning kan du nu använda dig av distanstolkning. Tolkbeställningen görs som vanligt till FPA och tolken tar efter detta kontakt för att komma överens om tolkningen görs via t.ex skype, Teams eller Zoom.

sfv

Vi är stängda till 31.5

På grund av coronaepidemin har Svenska hörselförbundet inhiberat alla tillställningar fram till 31.5.2020. Vårt kansli i Helsingfors är stängt för besökare under samma tidsperiod. Vi beklagar för olägenheter som detta kan medföra och hoppas att alla hålls friska.

Video: Skrivtolkning

Videon är skapad av Luckan (2020) i samarbete med Evantia, Finlands Dövas Förbund och Svenska hörselförbundet

_MG_8213

Ungdomsutskottet

Sök med till ungdomsutskottet för 15-30-åringar senast 30.4.

Läs mer på facebook

Förbundets värdegrund

Vi tror på värdet att förmedla kunskap som är baserad på fakta

Svenska hörselförbundet rf är en landsomfattande intresseorganisation som bedriver påverkningsarbete samt sprider kunskap om hörselskadades behov och om hörselhandikapp, också i förebyggande syfte. Genom synlighet sprids information om frågor som är relaterade till hörseln.

Vi tror på värdet av att förena personer som har svårigheter med hörseln

Svenska hörselförbundet rf förenar finlandssvenska hörselskadade, stärker vi-känslan och stöder frivilligverksamhet samt arbetar för fungerande kommunikation. Social samvaro ger bättre självkänsla.

Vi tror på värdet av att förstå möjligheterna i ett handikapp

Svenska hörselförbundet rf arbetar för ett tillgängligt samhälle där alla är delaktiga och jämlika. Hörselskadade får positiva erfarenheter och upptäcker nya möjligheter.

Svenska hörselförbundet rf bildades den 13 november 1986, genom att lokala föreningar för svenska hörselskadade slöt sig samman till ett förbund.

Förbundets syfte är att utgöra en förbindelse mellan svenska lokalföreningar för hörselskadade i Finland och arbeta för de svenskspråkiga hörselskadades intressen. Svenska hörselförbundet rf vill fästa allmänhetens och myndigheternas uppmärksamhet på svårigheter som den hörselskadade möter i det dagliga livet.

Förbundets styrelse 2020-2022

Förbundsordförande
Mikaela Nylander

Viceordförande
Anita Ismark

Styrelsemedlemmar
Lars Hedman
Bodil Selenius
Stina Fröberg

Suppleanter
Nils-Erik Kloo
Johan Wikström