Nationella hörseldagen 2.10 inleder Hörselveckan

Idag startar vår Hörselvecka –  Kom med! Svenska hörselförbundets Hörselveckan firas mellan 2-8.10.2023 med temat Våga visa din hörapparat. Veckan inleds med den Nationella Hörseldagen 2 oktober, som förbundet startade år 2015. Hörselveckan firas årligen för att sprida information om och…

Svenska hörselförbundet firar Hörselveckan 2.-8.10.2023: Våga visa din hörapparat!

Svenska hörselförbundet firar Hörselveckan 2.-8.10.2023 med temat Våga visa din hörapparat! Hörselveckan firas för andra året i rad för att uppmärksamma Svenska hörselförbundets nationella hörseldag 2 oktober. Svenska hörselförbundets nationella hörseldag instiftades år 2015. Syftet med Hörselveckans syfte är att…

Föreläsning om hörsel, minne och demens

Den 5 oktober ordnar förbundet en digital föreläsning om hörsel, minne och demens. Föreläsningen hålls på Zoom kl.18. Som föreläsare fungerar Jerker Rönnberg. Rönnberg är professor emeritus i psykologi med inriktning mot funktionsnedsättningar och funktionshinder vid Linköpings Universitet. Hans bakgrund…
Ordförandeklubba ovanpå två böcker, illustrerar lagstiftning.

Riksdagen röstade för senareläggning av funktionshinderlagen

Den 27 oktober beslöt riksdagen för att skjuta fram ikraftträdandet av lagen om funktionshinderservicelagen till 1 januari 2025. Motiveringen är att regeringen vill få mer tid att justera lagen innan den träder i kraft. Regeringen vill precisera lagens tillämpningsområde och…

Svenska hörselförbundets utlåtande om tillgänglighetsvisionen för trafiksystemet

Svenska hörselförbundet har den 25.8.2023 gett ett utlåtande till kommunikationsministeriet gällande tillgänglighetsvisionen för trafiksystemets och digitala trafiktjänsters tillgänglighet. Enligt tillgänglighetsvisionen kan alla planera och genomföra önskade resor smidigt, tryggt och självständigt. Visionens viktigaste mål är att göra det möjligt för…

Syn- och hörselseminarium 24 oktober

Välkommen på syn- och hörselseminarium den 24.10 i Vasa! Seminariet hålls på Evangeliska Folhögskolan i Vasa kl.10-15 ordnas ett Seminariet bjuder på högaktuella föreläsningar angående syn, hörsel och välmående. Svenska hörselförbundet ordnar seminariet i samarbete med Svenska pensionärsförbundet och Förbundet…

Fortbildningsdag för hörselrådgivare i Tammerfors

Den 25.11.2023 ordnar förbundet en fortbildningsdag för hörselrådgivare i Tammerfors på Scandic Tampere City Hotel. Som föreläsare fungerar Dick Lundmark som berättar om hörselteknik. Fortbildningstillfället riktar sig till alla som gått en hörselrådgivarutbildning och vill uppdatera sina kunskaper och få…