Svenska hörselförbundets verksamhet hösten 2024

Svenska hörselbundet ordnar regelbundet verksamhet för svenskspråkiga personer med hörselskada. Verksamheten består av kurser, infotillfällen, träffar och föreläsningar både fysiskt och digitalt. Mer info om höstens program hittas nedan! Du hittar även aktuella evenemang i vår händelsekalender på: Händelsekalender –…

Kurser hösten 2024

Välkommen att ansöka till höstens kurser! Svenska hörselförbundets kurser ger hörselskadade och anhöriga verktyg för en fungerande vardag och bättre livskvalitet. I höst ordnar vi tre olika temakurser med fokus på välmående, livskvalitet och hörselteknik. Bekanta dig med kurserna på…

Nytt nummer av Vi hörs ute

Nu har ett nytt nummer av tidskriften Vi hörs utkommit med temat “relationer”. Numret kan läsas digitalt via denna länk: https://horsel.fi/w/wp-content/uploads/2024/06/VI-HORS_2_2024_webb.pdf I detta nummer lyfter vi fram olika relationer. I vår huvudartikel möter du Hannah Seligson som är döv sedan…

Digitala samtalsträffar för hörselskadade i yrkesverksam ålder

Du som är hörselskadad och i yrkesverksam ålder – kom med på våra digitala samtalsträffar! Du kan komma med vare sig du jobbar, är arbetssökande eller studerar. Svenska hörselförbundets digitala arbetslivsgrupper erbjuder möjlighet för erfarenhets- och kunskapsutbyte för personer i…

Anmälan öppen till testpatrull för teatertillgänglighet

I ett nytt projekt undersöker Svenska hörselförbundet tillgängligheten för personer med hörselnedsättning på svenska teatrar i Helsingfors. Medlemmar i förbundets lokalföreningar i huvudstadsregionen kan delta som tillgänglighetstestare. Deltagare i våra testpatruller ser alla teaterpjäser utan kostnad! Förbundet skapar grupper av…

Zoom-föreläsning: Sömnen – hjärnans skyddsängel

Den 27.8 kl.18-19.30 ordnar förbundet en distansföreläsning om sömnens betydelse för vår hjärnhälsa. Föreläsningen Sömnen – hjärnans skyddsängel hålls via Zoom och skrivtolkas. Som föreläsare fungerar sömnpedagog Malin Knip. Anmäl dig via formuläret på: https://forms.gle/EjTewGeBaj5CTgMWA Eller till Anne Sjökvist på:…