Välkommen till Svenska hörselförbundet i Finland

AKTUELLT

Ansök senast 8.8 till parkursen Hälsa och hörsel

20 juni 2022
Den 28-30.9.2022 ordnas parkursen Hälsa och hörsel vid Haiko gård i Borgå. Kursen ordnas i samarbete med Folkhälsans förbund/Nyland. Senast…

Förbundets kondoelansadresser och gratulationskort

16 juni 2022
Svenska hörselförbundets kondoleansadresser och gratulationskort kan beställas via förbundets kansli. Intäkterna från försäljningen tillfaller Hörselfonden. Kondoleansadresser kostar 15 euro/st och…

Ansök senast 20.9 till kursen Minne och hörsel

14 juni 2022
Den 28-30.10.2022 ordnas kursen Minne och hörsel på hotell Red and Green i Närpes. Senast 20.9.2022 vill vi ha din…

ARTIKLAR FRÅN TIDNINGEN

Bodil har gått sin egen väg i arbetslivet

06 juni 2022
Första gången som Bodil Selenius träffade en jämnårig person med hörselskada var hon 28 år gammal. Genom föreningslivet hittade hon…

Framtidens hörselrehabilitering ska präglas av livslångt och mångprofessionellt stöd  

06 juni 2022
Hörselrehabiliteringen är idag splittrad mellan olika aktörer. Man kan söka rehabilitering via FPA, pensionsförsäkringsbolag, organisationer och privata företag. Det splittrade…
Förskolelärare Maria Eriksson står i sitt klassrum framför sitt skrivbord. Bakom skrivbordet finns en tavla ed olika lappar och papper uppsatta.

Dålig ljudmiljö är vardag på förskolan

06 juni 2022
Förskolelärare Maria har vant sig vid en dålig ljudmiljö på sin arbetsplats. I hennes klassrum är ljudnivån dagligen så hög…

KOMMANDE EVENEMANG

Inget evenemang hittades!
Visa fler

FRÅGEHÖRNAN

fragor-2

UNGDOMSSIDAN

Svenska hörselförbundet presenterar

Programmet för ungdomar

Vi arbetar för att skapa ett bättre samhälle för hörselskadade med svenska som modersmål. Målgruppen är personer med nedsatt hörsel, tinnitus, Ménières sjukdom, ljudöverkänslighet samt vuxendöva. Vi arbetar också för att stötta föräldrar och andra anhöriga.

unga