Välkommen till Svenska hörselförbundet i Finland

AKTUELLT

På bilden syns en ordförandeklubba som ligger ovanpå två böcker. Bakgrunden är varm och ljus. Bilden illustrerar lagstiftning.

Zoom-föreläsning: Nya funktionshinderlagen

22 mars 2023
Riksdagen har godkänt en ny funktionshinderlag. Förbundet ordnar en virtuell föreläsning på Zoom 26.4 kl. 18 om den nya lagen…
På bilden syns en insjö och i förgrunden höga barrträdd. Mjukt solsken lägger sig på spegelblankt vatten. Nere till vänster av bilden syns ett litet trähus som är byggt uppe bland träden, på ett par meters höjd.

Kurs för personer i arbetslivet

21 mars 2023
Den 19-21.5.2023 ordnas en avslappningskurs för personer i arbetslivet. Kursen hålls i naturskön miljö på Emmes retreat i Nedervetil. Man…

Svenska hörselförbundets valteser inför riksdagsvalet 2023

16 mars 2023
I april är det dags för riksdagsval. Svenska hörselförbundet tagit fram valteser kring frågor som vi vill att beslutsfattare arbetar…

ARTIKLAR FRÅN TIDNINGEN

Gemenskap som kraftkälla

06 mars 2023
Forskning visar att vi mår bra av delaktighet. I sin doktorsavhandling har Anna-Greta Olsio-Tuisku tittat närmare på sambandet mellan gemenskap…

Kultur som hälsofrämjare

03 mars 2023
Konstens och kulturens positiva effekter för välbefinnande har konstaterats i såväl undersökningar som individuella erfarenheter. Det är viktigt att uppmärksamma…

Vems berättelser hörs?

03 mars 2023
Vem har tolkningsföreträde och vems perspektiv synliggörs? Dessa frågor är drivande för Rita Paqvalén, som arbetar med att främja tillgänglighet…

KOMMANDE EVENEMANG

Inget evenemang hittades!
Visa fler

FRÅGEHÖRNAN

fragor-2

UNGDOMSSIDAN

Svenska hörselförbundet presenterar

Programmet för ungdomar

Vi arbetar för att skapa ett bättre samhälle för hörselskadade med svenska som modersmål. Målgruppen är personer med nedsatt hörsel, tinnitus, Ménières sjukdom, ljudöverkänslighet samt vuxendöva. Vi arbetar också för att stötta föräldrar och andra anhöriga.

unga