_____________

Vi hörs finns också som taltidning

En prenumeration
av Vi hörs somtaltidning
kostar 5 eura/åroch kan beställas
via Svenska hörselförbundet rf
09 663 392 eller e-post kanslihorsel.fi
_________________

Vi hörs

mediakort 2017

mediakort 2016

mediakort 2015

_________________

 

Du kan också skicka hälsningar i
Vi hörs!
Läs här

_______________________

MEDLEMSTIDSKRIFTEN VI HÖRS

 Vi hörs nummer 2/2017 utkom vecka 25, 2017

-------------------------------------------
Nästa nummer av Vi hörs utkommer i september 2017.
_________________________________________________________

Kom och besök oss
på Bokmässan i Helsingfors 26-29.10.2017______________________________________________

 

Vi hörs

Svenska hörselförbundet rf ger ut medlemstidskriften Vi hörs.
Tidskriften utkommer med fyra temanummer per år.

 

Medlemmar i förbundets medlemsföreningar får Vi hörs som en medlemsförmån.
Icke medlemmar har möjlighet att prenumerera på tidskriften. 

Prenumerationspris: 15 euro per år (år 2017)
Lösnummer: 5 euro

Redaktörer: Birgitta Kronberg och Gita Lindholm

Upplaga: 3 100 ex.
ISSN 0787-9520
Tryck: Print Mill Ab

Kontaktuppgifter:
Gita Lindholm
Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors
tfn: 09- 663 392 eller 050 462 00 56
e-post: gita.lindholmhorsel.fi eller kanslihorsel.fi

____________________________________________________

Vi hörs utkommer med fyra nummer år 2017     

Tema utkommer        deadline
Utveckling och förändring (nr 1)

  mars

03.02.2017

Hörhjälpmedel och tillgänglighet (nr 2)   juni 02.05.2017
Vem är vi?    (nr 3)   september 07.08.2017
Hörsel och psyke (nr 4)   december 03.11.2017

 

 

___________________________________________________________________________

 Till startsidan

 

Senaste nummer

Hörhjälpmedel och tillgänglighet 2/2017

 "Men förbundets existens handlar inte enbart om det nog så viktiga stödet, råden och informationen i vardagen. Det behövs kontinuerlig praktisk rådgivning och vård av apparatur. För mig var det en överraskning att så stor del av den här verksamheten sköts på frivilligbasis, av våra medlemmar och lokala föreningar. Jag är djupt imponerad över detta engagemang! Samtidigt undrar jag i mitt stilla sinne hur det kommer sig att det offentliga ansvaret blivit så litet i det här sammanhanget?." Bland annat det här säger förbundsordförande Mikaela Nylander i Vi hörs nummer 2/2017.

_______________

Tidskriftsprojektet

Tidskriftsprojektet initierades år 1995, i syfte att stärka och stödja de finlandssvenska tidskrifterna.

Till gruppen hör i dag sammanlagt drygt 100 tidskrifter, representerande en mycket brokig flora från mindre medlemsbulletiner till stora och regelbundet utkommande tidskrifter.
Läs mera

Vi hörs finns med i gruppen
Läs här

_______________