_____________

Vi hörs finns också som taltidning

En prenumeration
av Vi hörs somtaltidning
kostar 5 eura/åroch kan beställas
via Svenska hörselförbundet rf
09 663 392 eller e-post kanslihorsel.fi
_________________

Vi hörs

mediakort 2017

mediakort 2016

mediakort 2015

_________________

 

Du kan också skicka hälsningar i
Vi hörs!
Läs här

_______________________

MEDLEMSTIDSKRIFTEN VI HÖRS

 Vi hörs nummer 3/2017 utkom vecka 39, 2017

-------------------------------------------
Nästa nummer av Vi hörs utkommer i december 2017.
_________________________________________________________

Vi hörs

Svenska hörselförbundet rf ger ut medlemstidskriften Vi hörs.
Tidskriften utkommer med fyra temanummer per år.

 

Medlemmar i förbundets medlemsföreningar får Vi hörs som en medlemsförmån.
Icke medlemmar har möjlighet att prenumerera på tidskriften. 

Prenumerationspris: 15 euro per år (år 2017)
Lösnummer: 5 euro

Redaktörer: Birgitta Kronberg och Gita Lindholm

Upplaga: 3 100 ex.
ISSN 0787-9520
Tryck: Print Mill Ab

Kontaktuppgifter:
Gita Lindholm
Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors
tfn: 09- 663 392 eller 050 462 00 56
e-post: gita.lindholmhorsel.fi eller kanslihorsel.fi

____________________________________________________

Vi hörs utkommer med fyra nummer år 2017     

Tema utkommer        deadline
Utveckling och förändring (nr 1)

  mars

03.02.2017

Hörhjälpmedel och tillgänglighet (nr 2)   juni 02.05.2017
Vem är vi?    (nr 3)   september 07.08.2017
Hörsel och psyke (nr 4)   december 03.11.2017

 

 

___________________________________________________________________________

 Till startsidan

 

Senaste nummer

Vem är vi? 3/2017

 "Då människor med behov av hörapparater lockas att köpa produkter eller tjänster till ett dyrt pris utan att veta att det går att få produkter eller service med samma verkan och innehåll för sina skattepengar, ja, då fungerar valfriheten dåligt." Bland annat det här säger förbundsordförande Mikaela Nylander i Vi hörs nummer 3/2017.

_______________

Tidskriftsprojektet

Tidskriftsprojektet initierades år 1995, i syfte att stärka och stödja de finlandssvenska tidskrifterna.

Till gruppen hör i dag sammanlagt drygt 100 tidskrifter, representerande en mycket brokig flora från mindre medlemsbulletiner till stora och regelbundet utkommande tidskrifter.
Läs mera

Vi hörs finns med i gruppen
Läs här

_______________