Direkt med på noterna

Audionomen är en viktig person för den som behöver eller redan har en hörapparat.

Audionom Emilia Suominen är 29 år, bor i Pargas med sin sambo och jobbar på hörselenheten vid Åucs, Åbolands sjukhus sedan februari 2021. Åucs Åbolands sjukhus hör till Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

När den tidigare audionomen på Åbolands sjukhus så småningom skulle gå i pension, tog personalchefen kontakt med Emilia Suominen angående arbetet på sjukhuset.

–  Jag var direkt med på noterna och ansökte till utbildningen för audionomer i Helsingfors, på Yrkeshögskolan Metropolia. För att kunna söka in till utbildningen skall man ha en ti-digare utbildning inom social- och hälsovården till exempel som sjukskötare, hälsovår-dare, fysioterapeut eller bioanalytiker.

Utbildningen innehöll två närstudiedagar varje månad i Helsingfors, skriftliga uppgifter och tio veckors praktik. Utbildning tog ett och ett halvt år och gick på finska.

– Jag har nu jobbat som audionom i ett års tid, och tycker att det är ett givande och mångsidigt arbete. Jag har trivts väldigt bra som audionom, det är ett mångsidigt, självständigt och intressant arbete

Service på två språk

Åbolands sjukhus har två audionomtjänster, men för tillfället är endast den ena tjänsten fylld. All service går på båda språken. Emilia Suominen kommer från en tvåspråkig familj och kan tillhandahålla service på båda svenska och finska.

Till en audionoms huvudsakliga arbetsuppgifter hör hörselundersökningar, planering, utfö-randet och uppföljning av rehabiliteringen. Audionomen tar även modell av öronen för öron-insatsen och har hand om beställning av bland annat hörapparater och öroninsatser.

Audionomen samarbetar med ett mångprofessionellt team som består av öronläkare, sjuk-skötare, sekreterare, tekniker, rehabiliteringshandledare, psykolog och olika hörapparatfir-mor.

För att kunna beställa tid hos audionomen behöver man en remiss från en läkare på hälso-centralen.

– På hälsocentralen kontrollerar de vid behov hörseln och öronen. Ifall de anser att patien-ten har behov av ytterligare undersökningar och vård, skriver läkaren en remiss till oss, berättar Emilia Suominen.

Ifall man har en remiss och har fått hörapparat, behöver man inte en ny remiss för att komma till audionomens mottagning för att till exempel få hörapparaten justerad. Då kan man ta kontakt med audionomen under telefontiden och boka en tid eller få råd.

– Tinnitus och hörselproblem hör ofta ihop, de flesta patienterna kontaktar mig på grund av hörselproblemen och tinnitusproblemet diskuteras i samband med det, säger Emilia Suominen.

Till sist, på frågan om hur hörselvården och arbetsplatsen kommer att se ut när allting kring den nya välfärdsreformen så småningom är klart, svarar Emilia Suominen

– Vi har inte fått någon information angående några förändringar.

Text: Gita Lindholm
Bild: Privat