Hörselråd för studievardagen

Hösten innebär skolstart för många. Om du behöver få stöd inom studierna på grund av din hörselnedsättning så finns det många varianter av stöd som kan hjälpa dig framåt!