Svenska hörselförbundets valteser inför riksdagsvalet 2023

I april är det dags för riksdagsval. Svenska hörselförbundet tagit fram valteser kring frågor som vi vill att beslutsfattare arbetar för. Dessa tre huvudfrågor hoppas vi att kommande riksdag och regering ska satsa på:

  1. Trygga hörselvård på svenska
  2. Gör information tillgänglig för alla
  3. Skydda hörseln genom hela livet

    Vi hoppas att nästa riksdag och regering arbetar för att hörselskadade med svenska som modersmål ska vara delaktiga och jämlika i samhället.

    Läs våra valteser

    På vår webbsida kan du läsa mer om valteserna och vilka åtgärder vi vill se: horsel.fi/forbundet/valteser-2023

Riksdagsvalet ordnas 2.4.2023. Förhandsröstning pågår mellan 22–28.3.2023.