Teknikbloggen: T-läget

Hörapparaternas grundinställning kallas för ”M-läge” där M står för mikrofon. Mikrofonläget är alltså det läge där hörapparaterna arbetar med att fånga upp det ljud som finns i omgivningen.

När det gäller dagens hörapparater talar man sällan om M-läge, eftersom det idag är möjligt att ha flera olika program på hörapparaterna, t.ex. ett för vardagen och ett annat för den bullriga restaurangen. Det ska vi gå närmare in på i ett annat inlägg.

Ett läge som vi talar om oftare är T-läget, som en del säkert känner till. Däremot är det inte alla som aktivt använder sig av denna funktion.

Tekniken härstammar från 1930-talet och bokstaven T står för Telecoil, vilket är tekniken bakom detta. För att gå igenom hela systemet börjar vi med ljudkällan. I de flesta fall är källan en mikrofon som någon talar i, men det kan även vara ljud från en dator eller TV.

Ljudet skickas sedan via en signalkabel till slingförstärkaren, som i sin tur har en slinga placerad runt i rummet där man vistas. Fast installerade slingor har oftast slingan placerad inne i väggarna, men det finns även portabla T-slingor som man rullar ut vid tillfälliga evenemang.

När man talar i mikrofonen genereras ström i slingan vilket skapar ett elektromagnetiskt fält. När man aktiverar T-läget på sin hörapparat plockar den upp ljudet trådlöst från magnetfältet via en liten mottagare i hörapparaten – telespolen.


Bildkälla: www.horsellinjen.se 

Fördelen med en T-slinga är att ljudet från ljudkällan förs direkt till apparaterna utan att fånga upp oljud på vägen, såsom prassel från popcornspåsar eller sörplande av dricka.

Ett T-läge kan aktiveras och användas av de flesta hörapparater. Möjligheten finns också att ha ett M/T-läge, vilket betyder att både mikrofon och T-slinga är aktiva samtidigt. Det finns även olika typer av samtalsförstärkare som kan fånga upp ljudet i en T-slinga – med andra ord behöver man inte hörapparater för att använda en T-slinga.

Emil

Källor:
Teleslinga och trådlösa system – Hörsellinjen (horsellinjen.se)
History of T-Coils—General Information (hearingaidmuseum.com)