Teknikbloggen: Introduktion

Hej!

Mitt namn är Emil och jag jobbar som IT-assistent på förbundet. Denna blogg kommer att drivas av mig i samarbete med förbundets informatör, Tina. Vi kommer att fokusera på IT & teknik i allmänhet och skriva ett antal inlägg där vi berättar om olika hjälpmedel som finns att tillgå och även hur och när det kan hjälpa en i vardagen.

Att bära hörapparater idag är helt annat än hur det var tidigare. Vi är tacksamma över att vi får ta del av en värld full av ljud, ljud som vi kan uppfatta allt mera tack vare hörapparaters utveckling, men också tack vare hörhjälpmedlen.

Tillgängligheten har blivit bättre. Det finns mycket som stödjer en i vardagen, men vad finns det egentligen att tillgå? Vi på förbundet kommer nu att lägga en liten tyngdpunkt på att berätta om dessa saker, och framför allt uppmuntra er till att använda dessa.

Som en sidoanekdot kan jag berätta det att jag själv har använt hörapparater i 25 år, då min hörselnedsättning varit med mig sedan födseln. Som barn använde jag t-läge och hjälpmedel, men som vuxen har det blivit sämre med användandet. Däremot sedan jag började på förbundet i mars i år så har jag hunnit aktivera mitt t-läge på apparaterna, börja processen på att skaffa en lite samtalsförstärkare (Cochlear MiniMic+ 2) samt vara medveten om min rätt till hjälpmedel.

Vi borde alla använda mera hjälpmedel för att underlätta vår vardag, men också för att göra hjälpmedlen mera vanliga och synliga – världen borde bli mera hörselsmart.

Emil Rönnberg
IT-assistent på Svenska hörselförbundet