Upphandling klar för hörselrehabilitering i Österbottens välfärdsområde

Pressmeddelande:

Österbottens välfärdsområde har konkurrensutsatt avtalet för hörselrehabilitering. Det nuvarande kontraktet med FinFonic upphör 31.12.2022.
De nya tjänsteproducenterna i Vasa och Sydösterbotten är Kuulostudio Oy och i Jakobstadsregionen Aurix.
Verksamheten fortsätter som tidigare. Service av hörapparater är fortfarande avgiftsfri för kunden via tjänsteproducenterna.

Kuulostudio påbörjar sin verksamhet 2.1.2023 i posthuset, Hovrättsesplanaden 23, 65100 Vasa.

I Jakobstadsregionen fortsätter verksamheten som tidigare antingen via hörselstationen på Jakobstads sjukhus eller Aurix.

Servicen av hörapparater fortsätter som närmottagning i Sydösterbotten.

Källa: https://osterbottensvalfard.fi/…/polikli…/horselstation/