Zoom-föreläsning: Nya funktionshinderlagen

Riksdagen har godkänt en ny funktionshinderlag. Förbundet ordnar en virtuell föreläsning på Zoom 26.4 kl. 18 om den nya lagen och om förnyelserna. Som föreläsare fungerar Marica Nordman, juridiskt ombud på SAMS. Föreläsningen skrivtolkas.

Anmälan via denna länk eller till kansli@horsel.fi senast 23.4.