De nya välfärdsområdena inleds

I och med ingången av 2023 överförs ansvaret för att organisera social- och hälsovården samt räddningsväsendet från kommuner och samkommuner till välfärdsområden. De största förändringarna sker organisatoriskt och påverkar inte enskilda tjänsteanvändare. Men en påtaglig förnyelse är att en del telefonnummer ändras till social- och hälsovården. Nödnumret är fortfarande 112. Nedan hittar du några länkar för dig som vill läsa mer om vad övergången innebär.
Svenska hörselförbundet bevakar arbetet och hörselrelaterade frågor i de nya välfärdsområdena.

Länkar till information om övergången till välfärdsområden: