Kursverksamhet 2023

Svenska hörselförbundet arrangerar årligen gruppverksamhet för svenskspråkiga hörselskadade personer. Bekanta dig med kursutbudet för våren 2023 här: horsel.fi/kurser

Man behöver inte vara medlem i någon lokalförening för att delta i kurserna.

 

Sakkunnig kurspersonal undervisar, föreläser och berättar om hörselskador samt leder diskussioner om bland annat attityder till hörselskadan.

Inkvartering sker i dubbelrum. Antalet deltagare på kurserna är 12-16 personer. För att kursen ska förverkligas krävs minst 8 deltagare.

 

På kurserna får deltagarna:

  • allmän information om hörselskador
  • möjlighet att bearbeta sin nya livssituation
  • information om alternativa kommunikationssättmöjlighet att bekanta sig med olika hörhjälpmedel
  • För att de planerade kurserna skall förverkligas, förutsätts att förbundet beviljas bidrag för kursverksamheten.
  • Personer som inte tidigare deltagit i en kurs har företräde till kurserna.

Anmälan

Observera att man för en annullering senast 2 veckor före kursens start betalar hela kursavgiften, ifall läkarintyg inte skickats till kansliet (detta gäller inte under pandemin. Om man känner av förkylningssymptom råder vi deltagarna att stanna hemma).

Anmälningstiden utgår ca två månader för kursstarten.

Evenemangskoordinator: Siw Östman
044 5333947, siw.ostman@horsel.fi

Fr.o.m. januari 2023 tar Annica Wahrman över rollen som evenemangskoordinator.