Hörsel för livet! – Internationella hörseldagen 3.3

Den 3.3 är det Världshälsoorganisationen WHO:s internationella hörseldag. Temadagens mål är att öka medvetenheten om vikten av hörselvård och att förebygga hörselskador. Årets tema fokuserar på behovet att minska fördomar och stigma kring hörselnedsättning. Genom att upptäcka och behandla hörselnedsättning i tid kan vi främja god hörsel för livet. Hörselhälsa är välbefinnande – Ge dina öron den omsorg de förtjänar!

Att ta hand om sin hörsel är en investering i det egna välbefinnandet!

Hörsel är en viktig del av vårt välbefinnande. Trots det väntar många alltför länge med att söka hjälp när hörseln försämras. Obehandlad hörselnedsättning kan ha flera konsekvenser för vår hälsa – såsom ökad risk för isolering och demens. Hörselrehabilitering i rätt tid förebygger hälsoproblem, främjar välbefinnande och ökar livskvaliteten. Hörselrehabilitering har också ekonomiska fördelar. Obehandlad hörselnedsättning kan inverka på arbetsförmågan och ha negativa konsekvenser för människors sociala liv.

Hörselrehabilitering i rätt tid förebygger hälsoproblem, främjar välbefinnande och ökar livskvaliteten.

En bakomliggande orsak till att man drar sig för att söka hörselvård är stigma kring hörselnedsättning och negativa associationer till hörapparater. En vanlig fördom är att hörselnedsättning endast berör äldre, trots att det kan drabba människor i alla åldrar. Negativa attityder till hörapparater och hörhjälpmedel kan minska människors benägenhet att använda dem.

En vanlig fördom är att hörselnedsättning endast berör äldre, trots att det kan drabba människor i alla åldrar.

Det är vanligt att personer kämpar med sin hörselnedsättning på egen hand. Kunskap och kamratstöd hittar du genom våra medlemsföreningar.Att ta hand om sin hörsel är en investering i det egna välbefinnandet.

—————————–

Med kampanjen #KuuleJaElä #HörselFörLivet vill Svenska hörselförbundet och Kuuloliitto belysa vikten av hörselrehabilitering i rätt tid – och minska stigma kring hörselnedsättning.

Under kampanjveckan 26.2.-3.3.2024 ordnas ett svensk- och ett finskspråkigt webbinarium. Tillfällena är gratis och öppna för alla.

1.3. kl.08:30-10:00 Stigma kring hörselnedsättning: Att minska fördomar och främja välbefinnande. Hålls via Zoom och skrivtolkas. Mer info och program: www.horsel.fi/webbinarium
Anmälan på: https://forms.gle/h23MFUP6HYKyff5J9
Eller per e-post: tina.karkinen@horsel.fi

1.3. kl.13-14:30 Kuule ja elä: keinoja työikäisten huonokuuloisten voimaantumiseen. Hålls via Teams och skrivtolkas. Mer info och program: www.kuuloliitto.fi/tapahtumat/kuuloliiton-kuule-ja-ela-webinaari

Mera information och intervjuförfrågningar:
www.horsel.fi/horselhalsa-ar-valbefinnande
www.kuuloliitto.fi/kuulon-merkitys-hyvinvoinnillemme

Tina Kärkinen, Svenska hörselförbundet, tina.karkinen@horsel.fi 050 462 0056

Internationella hörseldagen har instiftats av Världshälsoorganisationen WHO för att öka medvetenheten om vikten av god hörselvård och att förebygga hörselskador. Årets tema fokuserar på att överkomma utmaningar som fördomar och stigma kan orsaka, genom att öka kunskapen och medvetenheten om hörsel bland såväl allmänheten som bland professionella inom vården.