Hörselveckan 2-9.10.2022

Den här veckan firar vi Hörselveckan, en vecka för att uppmärksamma hörselfrågor. Temat för i år är ljudmiljö och vikten av att skydda sin hörsel.

Genom kampanjen vill vi uppmuntra till att tänka på ljudmiljön i vardagen och skydda hörseln för att förebygga hörselnedsättning.

Hur låter din vardag?

Vi uppmanar alla att stanna upp och tänka på ljudmiljön i sin egen omgivning, vara uppmärksamma på skadliga ljud och skydda hörseln. Är det mycket buller på din arbetsplats eller där du bor? Lyssnar du på musik på hög volym under längre perioder? Hur kan du undvika buller i vardagen och förebygga hörselskador?

DELTA I KAMPANJEN

Vem som helst – både privatpersoner, föreningar och organisationer – kan delta i kampanjen och öka medvetenheten kring hörsel.

Du kan delta i kampanjen genom att dela förbundets inlägg och material i sociala medier – eller publicera egna inlägg. Dela gärna inlägg under hashtaggen #skyddaöronen

Du kan även delta genom att skydda din egen och andras hörsel samt bidra till att skapa en god ljudmiljö.

Dela gärna med dig av din egen hörselvänliga gärning! Det kan vara antingen något du gjort eller något du tänker göra – allt från att använda öronproppar på konserter till att informera din arbetsgivare om justeringar på arbetsplatsen för bättre ljudmiljö. Dela med dig av dina bästa förslag i sociala medier eller skicka bidrag till tina.karkinen@horsel.fi som vi kan dela!

Fakta

Dagens ljudlandskap ser annorlunda ut än tidigare. Många oljud som omger oss i dag fanns inte förr och vår hörsel belastas mer än tidigare. Enligt THL består 85% av miljöbullret av ljud från vägtrafiken. Forskning visar att uppskattningsvis en miljon människor i Finland utsätts för oljud som överskrider rekommenderade riskgränser. Överdriven exponering för buller ökar risken för hörselskador antingen under en längre tidsperiod eller vid extrem, kortvarig exponering.

I Finland har uppskattningsvis 15% av befolkningen en hörselnedsättning. I arbetsför ålder har ca 10% en hörselskada. I åldersgruppen 65–74 år har ca 30% en hörselskada och i gruppen över 75 år har ca 50% en hörselskada.

Ungefär 1% av befolkningen i Finland använder hörapparat men enligt sjukvården skulle 3,5% av befolkningen ha nytta av en hörapparat.

Hörselnedsättning berör oss alla förr eller senare i livet eftersom hörseln börjar degenerera redan i 20-årsålder och inte återfås.

Svenska hörselförbundet arbetar för att skapa ett bättre samhälle för hörselskadade med svenska som modersmål. Målgruppen är personer med nedsatt hörsel, tinnitus, Ménières sjukdom, ljudöverkänslighet samt vuxendöva. Vi arbetar också för att stötta föräldrar och andra anhöriga.