Nationella hörseldagen 2 oktober

Idag 2 oktober uppmärksammar vi den nationella hörseldagen för åttonde året i rad. Dagen har instiftats av Svenska hörselförbundet för att uppmärksamma hörseln och vikten av att skydda sin hörsel. I år vill vi speciellt lyfta fram vikten av god ljudmiljö och att skydda hörseln.

God ljudmiljö är bra för alla, inte bara för den som har en hörselnedsättning.

I Finland har uppskattningsvis 15 procent av befolkningen en hörselskada. I arbetsför ålder har cirka 10 procent en hörselskada. I åldern 65–74 år har cirka 32 procent en hörselskada och i gruppen över 75 år har ungefär 50 procent en hörselskada.

Genom att öka kunskapen om hörselskador och tillgången till hörselvård kan vi förebygga uppkomsten av hörselskador.

Hörselnedsättning är ett växande problem som behöver uppmärksammas. Buller och högt oljud ökar i vårt samhälle, vilket ökar risken för hörselskador. Enligt världshälsorganisationen WHO kommer antalet personer världen över med hörselskador att öka över tid, eftersom befolkningen lever längre och för att det förebyggande arbetet är otillräckligt. WHO förutspår att allt fler ungdomar kommer att ha nedsatt hörsel i framtiden på grund av buller. Genom tidiga insatser och förebyggande åtgärder kan vi åstadkomma en förändring i barns syn på hörseln och öka användningen av hörselskydd då det behövs.

Hörselveckan 2-9.10.2022. Kom med!

I samband med den nationella hörseldagen firar vi Hörselveckan mellan 2-9.10.2022. Under hela veckan vill vi uppmärksamma vikten av god ljudmiljö och att skydda sin hörsel. Vi vill samtidigt uppmana alla att stanna upp och tänka på ljudmiljön i sin egen omgivning.

Hur låter din vardag? Är det mycket buller på din arbetsplats eller där du bor? Lyssnar du på musik på hög volym under längre perioder? Hur kan du undvika buller i vardagen och förebygga hörselskador?

Vem som helst kan delta i kampanjen genom att sprida förbundets inlägg i sina egna kanaler. Dela gärna inlägg under hashtaggen #skyddaöronen
Du kan även delta genom att skydda din egen och andras hörsel samt bidra till att skapa en god ljudmiljö.

Hörseln har stor betydelse för våra relationer, sociala kontaker och vår funktionsförmåga. Kom ihåg att skydda öronen!