Höstnumret av Vi hörs är ute

Nu finns ett nytt nummer av vår tidskrift Vi hörs ute. I nummer 3/2023 är temat förändring.

I detta nummer lyfter vi upp förändring ur olika perspektiv kopplade till hörsel. Vi får bland annat möta Christel Nyman som berättar om sin anpassning till hörapparater under närmare 25 år.

Ibland fortsätter vi i trygga spår, ibland gör vi nya öppningar. I sin kolumn skriver Minkki Huldén om hur livet faktiskt är en fortgående förändringsprocess. Emil Rönnberg berättar om hur beslutet att operera in Cochleaimplantat blev en positiv förändring i hans vardag.

När man får nedsatt hörsel är det naturligt att förändringen kan medföra känslor av sorg över det man förlorat. I senaste nummer kan du även om hur nedsatt hörsel kan medföra en sorgeprocess och vikten av acceptans, för att kunna gå vidare och må bra.

Du kan läsa numret digitalt på vår webbsida HÄR.

Medlemmar i förbundets lokalföreningar får Vi hörs som en medlemsförmån.
Det är också möjligt att prenumerera på tidskriften.
Prenumerationspris: 25 euro per år (2023)
Lösnummer: 7 euro

Beställ ett nummer eller starta en prenumeration genom att kontakta redaktionen.

Kontaktuppgifter:

Tina Kärkinen
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors
tfn: 050 462 00 56 eller 050 476 2475
e-post: tina.karkinen@horsel.fi eller kansli@horsel.fi