Syn- och hörselseminarium 24 oktober

Den 24 oktober ordnas ett syn- och hörselseminarium i Vasa! Seminariet hålls på Evangeliska Folkhögskolan i Vasa kl.10-15. Seminariet bjuder på högaktuella föreläsningar angående syn, hörsel och välmående. Svenska hörselförbundet ordnar seminariet i samarbete med Svenska pensionärsförbundet och Förbundet Finlands Svenska Synskadade.

Adress: Korsholmsesplanaden 2 B.
Utrymmet har t-slinga och seminariet skrivtolkas.

Program

10.00 – 10.30 Kaffe och smörgås
10.30 – 10.40 Anita Ismark, från Svenska pensionärsförbundet och Svenska hörselförbundet, inledande ord
10.40 – 11.25 Föreläsning: Synnedsättning och optik med Kristian
Isaksen, optometrist
11.30 – 12.30 Föreläsning: Vikten av att höra bra med Dick Lundmark, Kuulotekniikka

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.30 Föreläsning: Hörsel och öronsjukdomar med Kaija Kuurila-Svahn, specialläkare inom öron- näs- och halssjukdom
14.30 – 15.00 Föreläsning: Motionens betydelse med Jonna Nordström, fysioterapeut
15.00 – 15.15 Avslutande ord

Kaffeservering, lunch och möjlighet att bekanta sig med arrangörernas verksamhet.

Sista anmälningsdag 10.10.2023

Anmälan senast 10.10 via denna LÄNK eller per e-post till kansli@horsel.fi

Obs! Det finns 30 platser reserverade för hörselförbundets föreningar så anmäl er i god tid.