Utbildning i Desky för medlemsföreningar

Den 11 oktober hålls en digital utbildning i medlemsregistret Desky för förbundets medlemsföreningar. Utbildningen hålls på plattformen Zoom och som utbildare fungerar Ant Simons från Webbhuset. Utbildningen textas med hjälp av automatisk texttolkning.

Skicka din anmälan till förbundets kansli på e-post: kansli@horsel.fi

En Zoom-länk till utbildningstillfället skickas ut på förhand till anmälda.