Insändare: Hörseln viktig för att kunna delta i samhället

Svenska hörselförbundets insändare för att uppmärksamma WHO:s internationella hörseldag 3 mars. Insändaren lyfter fram behovet av tidig hörselvård och att service för hörselskadade finns tillgänglig i närområdet. Insändaren har publicerats i Vasabladet, Österbottens Tidning 6.3.2023.

Den 3 mars är Världshälsoorganisationen WHO:s internationella hörseldag. Då uppmärksammas behovet av god hörselvård för alla och vikten av att skydda hörseln.

I Finland har uppskattningsvis 15 procent en hörselskada. Att få hörselvård i rätt tid förebygger ohälsa, sparar resurser och skapar förutsättningar för delaktighet och livskvalitet.

För en person med hörselnedsättning är hörapparater ett viktigt hjälpmedel som hjälper en att höra bättre och bibehålla ett aktivt och socialt liv. När hörapparaterna är rätt justerade är de nyckeln till att kunna delta i samhället på lika villkor. Forskning visar även att välfungerande hörapparater kan bidra till att förebygga demens.

Att få hörapparat är första steget. Hörapparater kräver dessutom regelbunden service och underhåll. Att ha service tillgängligt i närområdet är viktigt då justeringar av hörapparater kan vara nödvändiga att göra med kort varsel.

Temat för WHO:s hörseldag är hörselvård för alla. Hur kan vi i Finland trygga jämlik hörselvård oberoende av var man bor? Målsättningen med den nya social- och hälsovårdsreformen är att trygga likvärdig vård för alla finländare samt främja tillgången till tjänster och förbättra deras tillgänglighet. Välfärdsområdet måste se till att god hörselvård finns tillgänglig oberoende av ålder eller bostadsort. Reformen får inte innebära att servicen försämras eller blir dyrare för användaren. För äldre är det i synnerhet viktigt att social- och hälsovårdstjänster är tillgängliga och finns nära.

Genom att trygga tillgången till god hörselvård för alla kan vi förebygga såväl ohälsa som socialt utanförskap. Hörselns betydelse för att vi ska kunna delta på lika villkor i samhället får inte underskattas. Med fungerande hörhjälpmedel bibehålls funktionsförmågan hos personer med nedsatt hörsel, vilket tryggar möjligheten till delaktighet och ett självständigt liv.

Mikaela Nylander, ordförande
Maija Nilsson, ansvarig för intressebevakning

Svenska hörselförbundet

Vasabladet: https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/667198
Österbottens Tidning: https://www.osterbottenstidning.fi/Artikel/Visa/667198