Årets första nummer av Vi hörs

Ett nytt nummer av tidskriften Vi hörs har utkommit. Temat denna gång är delaktighet. Vi har träffat Rita Paqvalen som under många år arbetat tillgänglighetsfrågor inom konst och kultur. Hon påpekar hur viktigt kultur är för vårt välbefinnande och att det är en grundrättighet att känna sig delaktig i samhället.

Vi har också fått in svar från medlemmar kring temat delaktighet. Svaren beskriver från olika synvinklar det grundläggande i att känna sig delaktig: att bli inkluderad, respekterad och helt enkelt få sin röst hörd i frågor som berör en själv. Inför riksdagsvalet har vi även talat med olika politiska partier och frågat hur de tänker jobba med hörselfrågor.

Detta och mer kan du läsa i Vi hörs 1/2023. Läs numret digitalt HÄR.

Medlemmar i förbundets medlemsföreningar får Vi hörs som en medlemsförmån. Starta en prenumaration eller beställ ett lösnummer på: horsel.fi/tidskriften