Insändare: Textning stärker den digitala tillgängligheten för alla

Svenska förbundets insändare om vikten av textning som ett redskap för att göra videoinnehåll på nätet tillgängligt för hörselskadade. Läs insändaren i sin helhet nedan.

Textning stärker den digitala tillgängligheten för alla

Den 2 oktober uppmärksammar Svenska hörselförbundet den nationella hörseldagen för åttonde året i rad. Dagen har instiftats för att uppmärksamma hörseln och vikten av att vi skyddar vår hörsel.

I samband med detta vill vi lyfta fram textning som ett redskap för att hörselskadade ska kunna ta del av videor på nätet på lika villkor som andra.

I Finland uppskattar vi att cirka 15 procent av befolkningen har en hörselskada. Men inte bara hörselskadade har nytta av textade videor. Också personer med annat förstaspråk än det som talas kan ha stöd av textning.

Det är också ett stöd för personer som hör bra när de befinner sig på platser med mycket bakgrundsljud och i situationer då ljudet inte kan vara på.

EU:s webbtillgänglighetsdirektiv, som i Finland förverkligas genom lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, ska främja tillgången till digitala tjänster och tillgängliggöra innehållet för att förbättra vars och ens möjlighet att använda digitala tjänster på lika villkor.

I dagens läge säkerställer inte lagen tillgången till digitalt innehåll för alla. Enligt lagen ska videomaterial på webben textas inom 14 dagar från dess publicering. Men den kan tolkas på ett sätt som gör det möjligt att undvika textning av videor, om de tas ner inom 14 dagar från publiceringen.

Detta har lett till att många väljer att plocka ner sina videor innan 14-dagarsgränsen har passerat. När videomaterial plockas ner från nätet drabbas alla användare, inte bara hörselskadade.

Många väljer att inte uppfylla kraven på textning av digitalt innehåll med motivationen att de inte har tid och råd. Men med dagens teknik finns allt fler program som skapar automatisk textning genom taligenkänning.

Programmen fungerar allt bättre på sverigesvenska men på finlandssvenska har utvecklingen inte gått lika snabbt. Det behövs mer och fler satsningar på förbättring av textning på finlandssvenska.

Det är dags att påskynda utvecklingen av kostnadseffektiva och användarvänliga textningslösningar.

Textning av videor på nätet kan inte vara en tolkningsfråga utan måste säkerställas. Videoproducenter måste ta sitt ansvar och upprätthålla lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Att videor textas och ligger kvar på nätet är bäst för alla.

Maija Nilsson

Svenska hörselförbundet

Insändaren har den 3.10.2022 publicerats i Åbo Underrättelser, Vasabladet och Österbottens tidning.