Medlemsordet: ”Hörappaterna får inte parkeras i en byrålåda”

I Medlemsordet i Vi hörs kan medlemmar i förbundets föreningar tycka till om hörselfrågor. I senaste nummer av Vi hörs 4/2022 skriver Pehr Löv, viceordförande i Nykarlebynejdens hörselförening om vikten av god service och information för att öka användning av hörapparater.

Hörappaterna får inte parkeras i en byrålåda

Bättre uppföljning och mer information kan motivera till regelbunden användning av hörapparat. Det skriver Pehr Löv, viceordförande i Nykarleby hörselförening.

De äldres belastningar för ett gott liv heter ofta ensamhet och minnessjukdom. Nedsatt hörsel förvärrar dessa element. Social och medmänsklig stimulans uteblir om man inte hör och kan samtala vid människomöten. Forskning visar att välfungerande hörapparater förebygger demens.

Jag är en 75-årig läkare, som haft hörapparat i fem och ett halft år, på grund av en bullerskada som jag fick i armén. Min fru har starkt nedsatt hörsel och har använt hörapparat i 22 år. Vi har både goda och dåliga erfarenheter av hörselvården. Jag har i viss mån åkt gräddfil med anledning av min tidigare tjänsteroll.

Det är viktigt med bra audiometri och utprovning av hörapparat av en skicklig audionom. Tyvärr har vi stor brist på tvåspråkiga audionomer. Hörapparaten kan inte ställas in med enbart teknik genom att sätta en dataslinga runt apparaten och ställa in enligt audiometriresultatet. Man måste erbjuda återbesök tills kunden är vän med sin hörapparat och är motiverad att bära den från morgon till kväll. Endast genom att höra omgivningens alla små och stora ljud får man en hjärnstimulans som förebygger demens. Hörappaterna får inte parkeras i en byrålåda!

Det är också viktigt med informationstillfällen och rehabilteringskurser. Ett startk nätverk av frivilliga hörselrådgivare är en nödvändighet.

I Jakobstad är vi många som upplevt en spretig och dålig service vid den offentliga filialen vid Malmska. Man kommer inte fram via telefon och ofta har de som köat i timtal fått återvända utan hjälp. Alternativet att köra till Vasa är en praktisk omöjlighet för många äldre. Våra försök att påtala olägenheterna har ofta mötts av skepsis.

Det finns en lösning: Den privata producenten Aurix kan erbjuda högklassig service med stöd av öronläkare och två erfarna audionomer. För tillfället har man ett tidsbegränsat serviceavtal med Vasa. Men man får inte göra utprovning av sin första apparat och avsaknaden av tillsvidareavtal gör att audionomerna arbetar deltid i Karleby.

Vasa har inte informerat om alternativet att besöka Aurix, trots våra påpekanden. Den informationen har endast spridits genom föreningsmedlemmarnas djungeltelegrafi. Besöken vid Aurix är sannolikt inte dyrare än de offentliga besöken.

Moderna hörapparater är bra och effektiva. De möjliiggör bluetooth-hjälpmedel för TV och telefon, men bekostas inte för de äldre av Vasa. Varför inte? Personer i arbetslivet får dessa tilläggshjälpmedel. Är inte äldres livskvalitet är lika värdefull?

Tack för ordet!

Pehr Löv, viceordförande i Nykarlebynejdens hörselförening

Vill du tycka till om något? Vi hörs tar gärna emot bidrag! Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och förkorta texterna vid behov.