Nya hörselrådgivare

En grupp på tio personer står och sitter vända mot kameran. Rummet är upplyst av solljus som kommer in i rummet genom höga fönster som är täckta av vita gardiner. Personerna ler mot kameran.

Under veckoslutet ordnade Svenska hörselförbundet en utbildning för hörselrådgivare vid SFV-huset G18 i Helsingfors. Sammanlagt deltog tio personer i utbildningstillfället.

Hörselrådgivarna har varit en av hörnstenarna i lokalföreningarnas verksamhet sedan år 2001. Hörselrådgivarna hjälper personer som har frågor och utmaningar angående hörapparaten och hörhjälpmedel.

Hörselrådgivarnas insatser baserar sig på frivillighet och styrs från lokalföreningarna. Förbundets roll är att ge den fortbildning hörselrådgivarna behöver för att förkovra sig.
 Lokalföreningarna har sammanlagt cirka 50 hörselrådgivare.

Läs mer om hörselrådgivarverksamheten på vår webbsida: horsel.fi/info-om-horsel/horselradgivare/