Introduction

Skärpta tillgänglighetskrav på digitala tjänster

Skärpta tillgänglighetskrav på digitala tjänster

På bilden syns delar av en bärbar dator som är påslagen. Två händer skriver på tangenterna. Datorn ligger på ett träbord.

Nya tillgänglighetsdirektiv från EU ska öka den digitala delaktigheten. Syftet med kraven för produkter och tjänster är att främja likvärdiga möjligheter speciellt för personer med funktionsnedsättning i samhället. Tillgängliga produkter och elektroniska tjänster är även till nytta för andra, till exempel för äldre personer.

Transport- och kommunikationsverket Traficom och Regionförvaltningsverket i Södra Finland utövar tillsammans tillsyn över att kraven på tillgänglighet iakttas. De nya lagarna träder i kraft den 1 februari 2023 och de börjar tillämpas fr.o.m. den 28 juni 2025.

Mer information om genomförandet av tillgänglighetsdirektivet och lagens innehåll:
www.stm.fi/sv/tillganglighetsdirektivet