Zoom-föreläsning: ”Ljud som berör hörseln” 8.2.2023

Den 8 februari 2023 kl.18-19 ordnar Svenska hörselförbundet en föreläsning om örat, bullerskador och hur olika ljud påverkar hörseln. Föreläsningen hålls på Zoom av Kalle Teir och skrivtolkas.
Anmäl dig senast 3.2.2023 via denna länk: tinyurl.com/ljudforelasning

Förhandsanmälan behövs för att få Zoom-länken till föreläsningen. Länken skickas ut dagen innan föreläsningen.

Kalle Teir (ped.kand.) är linjeledare och huvudlärare på ljudtekniklinjen vid Lappfjärds folkhögskola. Teir undervisar även i musikteori, branschkunskap och olika instrument. Han är aktiv som musiker i flera sammansättningar och driver Närpes Ljud & Ljus Service Ab.