Zoom-föreläsning: ”Ljud som berör hörseln” (Obs! Nytt datum 8.2.2023)

Den 8 februari 2023 kl.18-19 ordnar Svenska hörselförbundet en föreläsning om hur olika ljud påverkar hörseln. Föreläsningen hålls på Zoom av Kalle Teir.

Kalle Teir (ped.kand.) är linjeledare och huvudlärare på ljudtekniklinjen vid Lappfjärds folkhögskola. Teir undervisar även i musikteori, branschkunskap och olika instrument. Han är aktiv som musiker i flera sammansättningar och driver Närpes Ljud & Ljus Service Ab.

Föreläsningen skrivtolkas.
Anmälningar senast 3.2.2023 via denna länk: tinyurl.com/ljudforelasning