Nytt nummer av Vi hörs ute

Nu har nummer 3/2022 av förbundets tidskrift Vi hörs utkommit.

I detta nummer lyfter vi upp olika erfarenhetsberättelser inom temat vård, omsorg och hjälpmedel. Du kan bland annat läsa om Siw Östman, vars egen hörselresa har motiverat henne att arbeta för bättre hörselvård och ökad kunskap om hörselnedsättningar.

I en kolumn skriver Mio Lindman om oron över sin egen hörsel och om behovet av förutsägbarhet i vårdprocessen. Pehr Löv, viceordförande i Nykarlebynejdens hörselförening, skriver om vikten av god service och information för att öka användning av hörapparater. Du kan också läsa om de nya välfärdsområdena och hur den svenskspråkiga vården ska tryggas.

Du kan läsa tidskriften digitalt genom att klicka på denna länk. Det går också bra att beställa ett nummer eller starta en prenumeration på: https://horsel.fi/tidskriften