Svara på Kuuloliittos Tinnitus-enkät

En blankett på ett bord fylls i av en hand som hpller i en kulspetspenna.

Mellan 13-31.5.2022 genomför Kuuloliitto en enkät om tinnitus. Genom enkäten vill man samla in svar om hur vanligt det är med tinnitus och vilka knep som används för att lindra besvären.

Målet med enkäten är att öka kunskapen kring tinnitus och hur det kan lindras. Resultaten från enkäten presenteras i oktober i samband med en tinnitus-kampanj. Genom kampanjen vill man ändra på synen att det inte går att göra något åt tinntus.

Enkäten är anonym och enskilda svar kan inte identifieras. Du kan också delta i utlottningen av biobiljetter genom att lämna dina kontaktuppgifter på en skild blankett. Blanketten öppnas automatiskt efter att enkäten har besvarats.

Länk till den svenskspråkiga enkäten: https://link.webropol.com/s/tinnitus-enkat