Internationella tillgänglighetsdagen

Idag firas den internationella tillgänglighetsdagen GAAD – (Global Accessibility Awareness Day). Dagen uppmärksammar digital tillgänglighet och vikten av att alla människor inkluderas i det digitala samhället.

Digital tillgänglighet är viktigt för att alla ska kunna delta i samhället på lika villkor. För att personer med hörselskada ska kunna ta del av digitalt material är det viktigt att videon och webbsändningar textas. Enligt tillgänglighetskraven bör man även texta andra ljud som är viktiga för videon och eventuell musikstil. Textning ska även visa vem som talar, om talaren inte syns eller inte kan urskiljas tydligt.

Finland bereder som bäst lagstiftning för att verkställa EU:s tillgänglighetsdirektiv. Tillgänglighetsdirektivet är ett viktigt steg för att främja delaktighet i samhället. Tanken är att allt flera kan ta del av produkter och tjänster som redan från början beaktar behoven hos personer med t.ex. nedsatt hörsel eller syn. Lagstiftningen ska vara färdig 28.6.2022 och många av direktivets förpliktelser ska träda i kraft år 2025.

Den Internationella tillgänglighetsdagen GAAD firas årligen den tredje torsdagen i maj med aktiviteter världen runt. I år 2022 firas dagen för elfte gången. Läs mer på engelska här: https://accessibility.day/