Vi hörs nummer 2/2022

I juni kommer årets andra nummer av Vi hörs ut. Tidskriften förmedlar sakkunskap och information om hörsel på svenska.

I nästa nummer är temat hörsel i arbetslivet. Du kan bland annat läsa om betydelsen av god ljud-och arbetsmiljö på arbetsplatsen och hur dålig hörselmiljö påverkar vardagen. Det behövs kunskap om och förståelse för hörselfrågor på arbetsplatser – ofta kan små insatser göra stor skillnad. Hur kan vi ta oss tillbaka till vardagen efter en utdragen coronapandemi? Distansmöten verkar vara här för att stanna, men känner man sig alltid delaktig i digitala träffar som hörselskadad? Detta och mer kan du läsa i nästa Vi hörs!

Vi hörs utkommer med fyra temanummer per år. Medlemmar i förbundets medlemsföreningar får Vi hörs som en medlemsförmån. Du kan även prenumerera på tidskriften fast du inte är medlem.

Vill du veta mer, beställa ett exemplar eller starta en prenumeration? Kontakta informatör Tina Kärkinen på 050 462 00 56 eller tina.karkinen@horsel.fi