Ökad tillgänglighet inom transport- och kommunikationstjänster

På bilden syns en hand som håller i enen digital surfplatta. Vid sidan om surfplattan finns en kopp med kaffe.

Kommunikationsministeriet har genomfört ett åtgärdsprogram för att utöka tillgänglighet och användbarhet inom transport- och kommunikationstjänster. Slutrapporten för åtgärdsprogrammet, ”Digitala transport- och kommunikationstjänster görs tillgängliga”, publicerades i mars 2022.

I fortsättningen ska man utöver digitala tjänster även förbättra tillgängligheten hos fysiska tjänster inom trafik, transport och kommunikation. Tillsammans med Transport- och kommunikationsverket planerar kommunikationsministeriet även en myndighetsuppföljning av tillgängligheten gällande audiovisuella innehållstjänster. Bland annat ska ljud- och textningsskyldigheter följas upp.

Ämbetsverken inom förvaltningsområdet för trafik, transport och kommunikation har satsat på forskning om och utveckling av digitala tjänster. I en undersökning som Transport- och kommunikationsverket har publicerat har man utrett metoder för att med hjälp av automatiserade fordon och intelligenta transporttjänster förbättra möjligheter att använda digitala transporttjänster för äldre personer och personer med funktionshinder.

Enligt rapporten bör ämbetsverken inom förvaltningsområdet även i fortsättningen erbjuda information om alternativa tjänster till personer som inte kan använda elektroniska tjänster och därmed riskerar att marginaliseras. 

Programmet har genomförts av ministeriet, Transport- och kommunikationsverket, Trafikledsverket och Meteorologiska institutet. Programmets slutrapport utarbetades tillsammans med ämbetsverken och Meteorologiska institutet.