Traficom ger Nelonen anmärkning för bristfällig textning

I förgrunden finns en hand som håller i en fjärrkontroll. I bakgrunden finns en påslagen TV.

TV-kanalen Nelonen har fått en anmärkning av Traficom för bristfällig textning. Kanalen har enligt Traficom brutit mot kvalitetsskyldigheten för textningstjänsten. Textningen av finskoch svenskspråkiga program är viktig för att personer med hörselskada ska kunna följa program. Traficoms uppgift är att främja utbudet av tillgängliga medietjänster till grupper med särskilda behov.

Enligt lagen ska textningen vara tillräckligt klar och begriplig för användaren. Tjänsten ska erbjudas på programmets originalspråk, (finska i finskspråkiga program, svenska i svenskspråkiga program). Textningsskyldigheten gäller Rundradion samt MTV3 och Nelonen