Syn- och hörselseminarium 3.10.2022

Den 3.10.2022 ordnar Svenska hörselförbundet ett seminarium med högaktuella föreläsningar angående syn, hörsel och välmående. Seminariet hålls vid SFV-huset G18 i Helsingfors. Under dagen finns det även möjlighet att bekanta sig med hjälpmedel, delta i tävlingar och få mer information om föreningarnas verksamhet. Kaffeservering ingår. Läs mer om programmet på: https://horsel.fi/events/syn-och-horselseminarium/

Seminariet ordnas i samarbete med Svenska pensionärsförbundet och Förbundet Finlands Svenska Synskadade.

Förhandsanmälan senast 26.9 till respektive förening:
• Svenska hörselförbundet, siw.ostman@horsel.fi
• Svenska pensionärsförbundet, berit.dahlin@spfpension.fi
• Svenska Synskadade i mellersta Nyland, kansliet@ssmn.fi eller per tfn 0400 269 553 (mån-ons kl. 10-13)
Arrangörerna förbehåller sig rätten till ändringar i programmet.