Gemenskap som kraftkälla

Forskning visar att vi mår bra av delaktighet. I sin doktorsavhandling har Anna-Greta Olsio-Tuisku tittat närmare på sambandet mellan gemenskap och hälsonytta. Delaktighet är ett centralt begrepp i både internationella och nationella samhälls-, social- och hälsopolitiska strategier, handlingsplaner och dokument.…

Kultur som hälsofrämjare

Konstens och kulturens positiva effekter för välbefinnande har konstaterats i såväl undersökningar som individuella erfarenheter. Det är viktigt att uppmärksamma betydelsen av kultur och gemensam kreativ verksamhet för äldre människors funktionsförmåga, delaktighet, gemenskap — och för ett meningsfullt liv. Konst…
Rita Paqvalen.

Vems berättelser hörs?

Vem har tolkningsföreträde och vems perspektiv synliggörs? Dessa frågor är drivande för Rita Paqvalén, som arbetar med att främja tillgänglighet inom konst- och kultursektorn. Rita Paqvalén har lång erfarenhet av att arbeta med tillgänglighet och mångfald. Hon har tidigare jobbat…