Zoom-föreläsning 5.3.2024: Tinnitus

Den 5.3.2024 kl.18-19 ordnar förbundet en Zoom-föreläsning om tinnitus. Som föreläsare fungerar Sebastian Waechter, legitimerad audionom och doktor i klinisk medicin med inriktning på audiologi vid Lunds universitet.

Waechter har bland annat forskat kring kopplingen mellan tinnitus och kognitiv prestation samt hur hörapparater kan minska den psykiska ohälsan hos personer med tinnitusbesvär.

Anmälan via denna länk: https://forms.gle/UioyQYmoxuv6DUG3A

Eller per e-post till: kansli@horsel.fi

En Zoom-länk skickas till alla anmälda dagen innan föreläsningen till den e-post som angetts i anmälningsformuläret. Föreläsningen skrivtolkas.